Forskerblogg for folk flest

FORSKERLIVET.no er en forskerblogg for folk flest. Vi er opptatt av hvordan fysisk aktivitet og trening kan påvirke helse. Din helse, vår helse, folkehelse.

Mange kunne hatt både glede og nytte av å være mer aktive. Trening er gøy, sosialt og gir mestringsfølelse. I tillegg kan trening og fysisk aktivitet forebygge og behandle mange sykdommer, blant annet muskel- og skjelettplager og aldersrelaterte sykdommer. I denne bloggen vil vi formidle vår egen og andres forskning om trening og fysisk aktivitet på en folkelig måte. Vi som skriver denne bloggen er glade i å løpe, men dette er ikke en «jogg-blogg». Her blir det først og fremst forskning og fysisk aktivitet. For folk flest.

 

Om bloggerne

Karin Magnusson er fra Drevsjø nordøst i Hedmark. Hun tok doktorgraden innen epidemiologi og revmatologi i mars 2015, er utdannet fysioterapeut og jobber som post doc på Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus (NKRR). Her forsker hun på sammenhengen mellom livsstil og muskel- og skjelettplager i befolkningen. Doktorgradsprosjektet hennes handlet om hvorvidt overvekt og livsstilssykdommer er risikofaktorer for leddsykdommen artrose. Karin er glad i løping, langrenn og andre utendørsaktivteter.

 

 

 

Marius Myrstad kommer fra Levanger i Nord-Trøndelag. Han er konstituert seksjonsoverlege på indremedisinsk avdeling på Bærum sykehus, under spesialisering i geriatri (eldremedisin) og spesielt opptatt av å forebygge aldersrelaterte sykdommer og funksjonstap hos eldre. Marius fullførte høsten 2015 sitt doktorgradsprosjekt om sammenheng mellom langvarig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer. Marius er glad i å løpe langt og ivrig langrennsløper på fritida. 

MariusMyrstad.jpg

 

 

Nina Østerås har vokst opp i fjellbygda Hedalen i Valdres. Hun er utdannet fysioterapeut og jobber som forsker ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus (NKRR). Nina undersøker blant annet hvorvidt artrosebehandlingen som gis i kommunene er av god nok kvalitet, og jobber for å implementere internasjonale retningslinjer for artrosebehandling. Hun er opptatt av hvordan man kan styrke behandlingstilbudet for personer som har hofte- eller kneartrose samt å øke kunnskapen om effekter av trening ved artrose. 

 

 

 

141203 Hege, nytt bilde [1947498].jpg

Hege Ihle-Hansen er fra Bærum. Hun jobber som overlege og forsker på henholdsvis medisinsk avdeling og forskningsavdelingen ved Bærum Sykehus. Hun er indremedisiner, geriater, og har doktorgrad om hvordan hjernen endres etter hjerneslag. Som geriater er hun opptatt av aldring og hvordan bevare kroppens reserver og funksjoner. Som forsker er hun involvert i studier om hvordan hjerneslag og karsykdom påvirker vår evne til å tenke. Livet ellers forsøkes balansert med løp & ballet, samt sosialt & kulturelt påfyll. 

 

 

 

Guri Hagberg 2 [1947499].jpg

Guri Hagberg kommer fra Oslo. Lege og forsker på Bærum sykehus, under spesialisering i geriatri og indremedisin.  Doktorgradsprosjektet omhandler langtidsoppfølging etter hjerneslag, og utvikling av hjernesvikt etter slag. Spesielt opptatt av forebygging, der optimal akutt slagbehandling er en viktig del. 

 

 

 

 

 

 

Marie Ursin [1947500].jpg

Marie H. Ursin er fysioterapeut, spesialist i nevrologi og tilknyttet medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen Bærum sykehus. Hun forsker på funksjon etter hjerneslag, med særlig fokus på fysiske funksjonsmål, fysisk aktivitet og sammenhenger knyttet til kognitiv funksjon. Deltar i prosjektsamarbeid blant annet med St. Olavs Hospital og Ullevål sykehus. Opptatt av fysisk aktivitet på jobb og i fritid – jo lengre jo bedre!

 

 

 

 

 

Demensforskere_BAW_8 [1947501].jpg

Håkon Ihle-Hansen er lege i spesialisering og forsker ved henholdsvis medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen, Bærum sykehus. Doktorgradsprosjektet utgår fra forskningsstudien Akershus Cardiac Examination 1950 (ACE 1950), en befolkningsstudie, der en følger et årskull gjennom flere år. Målet er å bidra til ny kunnskap om sammenheng mellom risikofaktorene for hjerte- kar sykdom og kognitiv funksjon, samt mulige effekter av forebyggende tiltak.  Håkon er sosial og aktiv på fritiden, med venner, familie og mye variert trening.

 

 

 

 

 

 

Trygve Berge, www.forskerlivet.no

Trygve Berge kommer fra Bryne på Jæren. Han er lege i spesialisering og forsker/stipendiat ved henholdsvis medisinsk avdeling og forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Forskningen er også knyttet til og finansiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Hans doktorgradsarbeid utgår fra Akershus Cardiac Examination 1950 (ACE 1950), en befolkningsstudie der 1950-årskullet i Akershus følges gjennom flere år. Trygve har særlig fokus rettet mot atrieflimmer og screening av ukjent atrieflimmer. I tillegg er han opptatt av risikofaktorer for atrieflimmer og forebygging av både atrieflimmer og hjerneslag.

 

 

 

 

 

 

Ida K. Haugen kommer fra Mysen i Østfold. Hun er lege i spesialisering og postdoc forsker på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus. Ida fullførte sitt doktorgradsarbeid i april 2012, som fokuserte på MR funn ved håndartrose. Hun er nå prosjektleder på Nor-Hand studien, hvor målet er å bedre forstå sykdomsmekanismer og årsaker til smerte hos pasienter med håndartrose. Ida er en ivrig syklist på fritiden, og er glad i lange oppoverbakker! 

 

 

 

 

 

Katrine Enge, www.forskerlivet.no

Katrine Enge kommer fra Sola utenfor Stavanger. Hun er lege og forsker/stipendiat på Forskningsavdelingen på Bærum sykehus. Hennes doktorgradsprosjekt er den kliniske studien RATAF II, der hensikten er å sammenlikne effekten av to vanlig frekvensregulerende medikamenter hos pasienter med atrieflimmer. Målet er å belyse viktige egenskaper ved medikamentell behandling av permanent atrieflimmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Myrtveit2016.jpg

 

Solbjørg Makalani Myrtveit kjem frå Radøy utanfor Bergen. Ho er lege og har teke doktorgrad om smerter og nakkesleng ved Universitetet i Bergen (2015). Ho er vedlig glad i forsking og har akkurat tatt til i ei postdoktorstilling på Universitetet i Bergen, der ho forskar på kreft blant born fødde med misdanningar. Elles skal ho snart gifta seg (!) og på fritida er ho ute mest mogeleg, og klatrar i sirkusgardiner. Foto: Magnar Myrtveit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskerlivet.no ble startet i september 2014 av Karin Magnusson, som er hovedansvarlig for bloggen. Bloggerne på forskerlivet.no er løpende oppdaterte forskere og fagpersoner, de er tverrfaglige, og brenner for bedre kommunikasjon med pasienter og bedre forskningskommunikasjon for folk flest. Ta gjerne kontakt med oss om spørsmål relatert til bloggen, til forskningen vår eller hvis du er forsker og kan tenke deg å blogge på siden (forskerlivet@gmail.com).