1 uke igjen til disputas

Klart for disputas! www.forskerlivet.no

Klart for disputas! www.forskerlivet.no

Livet som PhD-student nærmer seg ugjenkallelig slutten. Om 1 uke er det klart for disputas på Diakonhjemmet sykehus.

Den 15. oktober 2015 skal dette arbeidet forsvares. www.forskerlivet.no

Den 15. oktober 2015 skal dette arbeidet forsvares. www.forskerlivet.no

Siden august har stipendiat-tilværelsen vært erstattet av mer hektiske dager med hvit frakk og stetoskop i ny jobb ved Medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Men PhD-periodens definitive høydepunkt gjenstår: Torsdag 15.oktober skal doktoravhandlingen forsvares i disputas. Den trykte versjonen av avhandlingen har nettopp kommet i hus og det er stas å se sitt eget arbeid på trykk. Nå gjelder det å lese den nøye med selvkritisk blikk, forsøke å ta opponentenes perspektiv og forberede seg godt på de temaene man tror spørsmålene og diskusjonen kommer til å dreie seg om neste torsdag.  I tillegg skal prøveforelesningen lages og øves på – det oppgitte temaet «Fysisk aktivitet ved hjertesykdom» burde være interessant for mange av tilhørerne og passer oss meg godt. Prøveforelesningen holdes klokken 10.15, mens selve disputasen starter klokken 13.15. Avhandlingen skal forsvares offentlig, som betyr at begge tilstelningene er åpne for alle interesserte. Velkommen!

Mer om prøveforelesning, disputas, doktoravhandlingen og bedømmelseskomiteen kan du lese på universitetets hjemmesider.

www.forskerlivet.no vil være til stede på den store dagen og komme med referat i etterkant!

8. oktober 2015, Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on October 8, 2015 .