9 av 10 birkebeinere med atrieflimmer fortsatt fysisk aktive

Den nye studien viser at mange birkenløpere fortsetter utholdenhetsidrett tross atrieflimmer. www.forskerlivet.no

Den nye studien viser at mange birkenløpere fortsetter utholdenhetsidrett tross atrieflimmer. www.forskerlivet.no

Resultatene fra en ny studie viser at ni av ti birkebeinere fortsetter med regelmessig fysisk aktivitet også etter å ha fått atrieflimmer. Funnet er viktig fordi regelmessig fysisk aktivitet og trening kan bidra til å redusere symptomer hos personer med atrieflimmer og reduserer risikoen for en rekke andre sykdommer.

Blant 140 birkebeinere i alderen 53-85 år med atrieflimmer, hadde mer enn halvparten opplevd hjertebank i løpet av det siste året og en av tre rapporterte redusert fysisk yteevne relatert til sin hjertesykdom. Atrieflimmer var forbundet med dårlig selv-opplevd helse, men allikevel var ni av ti birkebeinere med atrieflimmer var fortsatt regelmessig fysisk aktive. Selv om en tredjedel av birkebeinerne med atrieflimmer hadde sluttet å delta i rennet på grunn av rytmeforstyrrelsen, oppga hele 64% at de fortsatt praktiserte regelmessig utholdenhetstrening minst tre ganger i uken.

Det er interessant at så mange birkebeinere fortsetter med regelmessig fysisk aktivitet og trening til tross for at de opplever helsen sin som dårlig. Kanskje kan dette si noe om god sykdomsmestring blant birkebeinere? Studien avdekket også at bare to av tre med atrieflimmer og indikasjon for blodfortynnende behandling fikk slik behandling. Atrieflimmer er forbundet med en økt risiko for hjerneslag hos personer som også har andre risikofaktorer for slag. Selv om mange eldre birkebeinerne er spreke og friske, bør også birkebeinere med atrieflimmer få blodfortynnende behandling for å forebygge hjerneslag. Dette gjelder kvinner ≥65 år, menn ≥75 år og personer med andre risikofaktorer for hjerneslag som andre hjerte- og karsykdommer, høyt blodtrykk eller diabetes.

Tidligere studier har vist at langvarig regelmessig utholdenhetstrening er forbundet med risiko for atrieflimmer. Atrieflimmer er en forstyrrelse i hjerterytmen som kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjerteaksjon. Sykdommen kan gi symptomer som ubehag i brystet, hjertebank, åndenød og redusert fysisk yteevne.

I den nye studien som nylig ble publisert i tidsskriftet Clinical Research in Cardiology, ble fysisk aktivitetsnivå, symptomer, medisinbruk og selv-opplevd helse undersøkt blant Birkebeinere og i et utvalg fra den generelle befolkningen med atrieflimmer. I alt 4952 norske menn og kvinner deltok i undersøkelsen, 2326 av dem hadde tidligere deltatt i Birkebeinerrennet på ski. Fysisk aktivitet og trening, symptomer på atrieflimmer, bruk av medisiner og selv-opplevd helse ble rapportert i et omfattende spørreskjema. Atrieflimmer ble bekreftet ved gjennomgang av sykehusjournaler hos personer som rapporterte å ha sykdommen. Studiens viktigste begrensning er at fysisk aktivitet, symptomer og medisinbruk er selv-rapportert.

Studien er gjennomført i regi av Diakonhjemmet sykehus og Folkehelseinstituttet. Prosjektet er støttet av Kavli forskningssenter for geriatri og demens og med Extra-midler fra Extra-stiftelsen Helse og Rehabilitering.

7. august 2015, Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on August 7, 2015 .