Anbefalt å trene tross økt risiko for hjerterytmeforstyrrelser

Marius Myrstads siste forskningsartikkel som nylig ble publisert i the American Journal of Cardiology ble den 18.desember omtalt på hjertebloggen til UNIKARD. Artikkelen er basert på en studie av sammenheng mellom langvarig regelmessig utholdenhetstrening og risiko for atrieflimmer. Studien, som omfattet mannlige birkebeinere og menn fra normalbefolkningen, viste at risikoen for atrieflimmer økte med 16% per tiår med regelmessig trening. Likevel er det anbefalt å drive slik regelmessig trening da de positive effektene overskygger risikoen for slike hjerterytmeforstyrrelser. 

UNIKARD er en nasjonal satsning på hjerte- og karforskning med hovedvekt på epidemiologi og registerforskning, hjertesvikt og hjerte- og karkirurgi. UNIKARDs hjerteblogg oppdateres jevnlig med nyheter om forskning på hjerte- og karsykdommer.

 

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 20, 2014 .