Overvekt er fortsatt en risikofaktor

Med sin noe stigmatiserende og unyanserte tittel ”Det er farligere å være lat enn fet” omtalte Aftenposten forrige uke en ny studie som viser at fysisk inaktivitet er en sterkere risikofaktor for død enn fedme. Uavhengig av denne studien ble det også debattert i Legetidsskriftet at selve vektfokuset i samfunnet kan være mer helseskadelig enn overvekten selv, og at vi må fokusere mindre på vekt som en risikofaktor. Det ble nevnt i en bisetning at overvekt er en klar risikofaktor for leddsykdommen artrose og for visse typer kreft, men det ble ikke gått videre inn på hvor alvorlig artrose kan være for svært mange personer og hvilken enorm samfunnsmessig utfordring dette er. Vi må ikke friskmelde overvekt som en risikofaktor da denne helt klart bidrar til at flere får den svært utbredte folkesykdommen artrose.

Overvekt er en risikofaktor for kne- og hofteartrose. www.forskerlivet.no

Like viktig som å studere risikofaktorer for død er å studere risikofaktorer for plager som bidrar til færre og dårligere kvalitetsjusterte leveår. Overvekt er en av de viktigste risikofaktorene for artrose som rammer mange eldre. I Norge oppgir ca en av sju at de har artrose i ett eller flere ledd. Det opereres inn ca 10.000 leddproteser på grunn av artrose hvert år. Artrose kan gi sterke smerter og stivhet, og gir lengre varighet på sykmeldingsperiodene enn noen annen muskel- og skjelettlidelse. Leddsykdommen leder også ofte til arbeidsuførhet, og den tilhører derfor gruppen plager som koster samfunnet aller mest.

Flere vil få artrose da forventet levealder øker, og gjennomsnittsvekten i befolkningen har økt. Hvis vi klarer å redusere antallet som får så alvorlig artrose at de må opereres for det kan vi spare individer for mye lidelser, og samfunnet for enorme kostnader. Flere studier viser at en vektnedgang for artrosepasienter kan gi betydelig smertereduksjon og kan derfor kanskje gjøre leddproteseoperasjon unødvendig.

Selv om vi trenger mer forskning på forholdet mellom vekt, trening og arvelighet i artrose og leddproteseoperasjon, er vektnedgang for overvektige en hjørnestein i behandlingen av kne- og hofteartrose i følge europeiske retningslinjer. Helsepersonell som møter middelaldrende og eldre i det daglige må derfor vite hvordan de kan sette opp programmer for vektnedgang og hvordan de kan motivere pasienten til å følge det. Kroppsvekt og kroppssammensetning er i motsetning til de fleste andre risikofaktorer for artrose mulig å endre. 

Når det er sagt er det lett å være enig i at vektfokuset i samfunnet generelt kan ta for mye plass på bekostning av fokus på helsefremmende fysisk aktivitet. Helsepersonell bør derfor kunne skille mellom hvem som bør gå ned i vekt, og hvem som bør blir generelt mer fysisk aktive eller drive fysisk trening som medisinsk behandling samtidig samtidig som forskerne studerer dette mer i detalj i sine studier.

Du kan lese mer om trening/vektnedgang og andre behandlingsformer for artrose her, og besøke nettsiden til Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering dersom du vil vite mer. Se også det relaterte blogginnlegget 10 saker du ikke visste du måtte vite om artrose.

20. januar 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on January 20, 2015 .