Behandle smerte eller leve bedre med den?

Hvorvidt målet med smerteforskning er å lære å behandle smerte eller lære hvordan man kan lære pasientene å leve bedre med den, var av de viktigste diskusjonstemaene på den skandinaviske konferansen for smerteforskning som ble avholdt i Stockholm 13. og 14. april. Konferansen holdes årlig av The Scandinavian Association for the Study of Pain og samler smerteforskere med tverrfaglig bakgrunn ikke bare fra de skandinaviske landene, men også resten av Europa og Amerika. Undertegnede var Diakonhjemmet sykehus' (NKRRs) utsendte.

Vi kan ha som mål å behandle smerte, men i mange tilfeller, for eksempel ved kroniske smerter har forskningen en lang, lang vei å gå før dette er en realitet. Vi må derfor forske på hvordan man kan lære å akseptere den smerten man har, lære å leve bedre med den. Program som har dette som mål finnes innen kognitiv adferdsterapi, som tar utgangspunkt i det dynamiske samspillet mellom tanker, følelser, kroppslige fornemmelser og atferd og forsøker å endre fastlåste mønstre.

Evidensen for effekten av kognitiv adferdsterapi ved kronisk smerte ble systematisk beskrevet av keynote speaker på konferansen, professor Judith Turner. Det finnes en myriade av varianter av slike program, og felles er at de viser lave eller ingen effekter i studier der man tester om kroniske smertepasienter har mindre smerter etter å ha gjennomgått et program sammenlignet med smertepasienter som ikke gjennomgår et program. Likevel mener hun det er lovende funn av kognitiv adferdsterapi særlig når dette holdes av ikke-psykologer (som kan være kostnadsbesparende).

Turner pekte på at årsaken til de moderate effektene kan være at forskerne ser på feil resultatmål. Kanskje er ikke smerten i seg selv interessant, men hvorvidt for eksempel helserelatert livskvalitet forbedres. Hvis smerten er uendret, men helserelatert livskvalitet forbedret kan man ha oppnådd at pasienten lever bedre med smerten. Mange foredragsholdere inkludert Turner påpekte videre viktigheten av tverrfaglig behandling (beskrevet i tidligere blogginnlegg), som ble fremhevet under alle de tre hovedtemaene i programmet. Hovedtemaene var nevropatisk smerte, trening som smertebehandling og i rehabilitering, dessuten forklaringsmekanismer for smerte ved revmatoid artritt.

Vet du om metoder for hvordan kronisk smerte kan ta mindre plass i livet, eller bruker du noen metoder for smertereduksjon du synes vi kan forske på eller skrive om på bloggen? Skriv gjerne i kommentarfelt!

17. april 2015, Karin Magnusson


Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on April 17, 2015 .