Bildeblogg fra disputas

I går forsvarte min gode kollega Silje Halvorsen Sveaas sitt doktorgradsarbeide der hun har sett på fysisk form, sykdomsaktivitet og kardiovaskulær helse i personer med en vanlig revmatisk sykdom som blant annet leder til smerter og stivhet, nemlig spondyloartritt. Hennes prøveforelesningstema som hun fikk oppgitt av opponentene for to uker siden var: "Den vitenskapelige evidens for fysioterapi ved aksial spondyloartritt: implikasjoner for klinisk praksis". Vi har fulgt henne de siste 2 ukene inn mot forberedelsene til denne dagen - her kommer en sammenfatning i bilder!

Silje var fornøyd med det oppgitte prøveforelesningstemaet som hun fikk oppgitt av opponentene den 18. november. Med 10 dager til 2. desember jobbes det dag og natt. Til høyre den trykte avhandlingen som kom i 100 eksemplarer til kontoret.

Silje var fornøyd med det oppgitte prøveforelesningstemaet som hun fikk oppgitt av opponentene den 18. november. Med 10 dager til 2. desember jobbes det dag og natt. Til høyre den trykte avhandlingen som kom i 100 eksemplarer til kontoret.

Dagen før: Etter alle forberedelsene skal det som står i denne bunken nå befinne seg i Siljes hode. Ingen vei tilbake!

Dagen før: Etter alle forberedelsene skal det som står i denne bunken nå befinne seg i Siljes hode. Ingen vei tilbake!

Prøveforelesning: Silje sier at fokuset i fysioterapi-intervensjoner for spondyloartrittpasienter lenge, og til dels fortsatt, har ligget på bevegelighetstrening selv om færre pasienter nå blir stive og faktisk har nedsatt bevegelighet. Den bedre prognosen nå sammenlignet med før er en følge av bedre medisinering. Dette må også fysioterapeuter ta innover seg, og det er behov for et paradigmeskifte mener Silje. Disse pasientene har en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med friske, og evidensen tilsier blant annet derfor at fysioterapi-intervensjoner for spondyloartrittpasienter nå til en stor del bør bestå av kondisjonstrening. I tillegg har man nå indikasjoner på at trening reduserer, og ikke øker sykdomsaktiviteten.

Prøveforelesning: Silje sier at fokuset i fysioterapi-intervensjoner for spondyloartrittpasienter lenge, og til dels fortsatt, har ligget på bevegelighetstrening selv om færre pasienter nå blir stive og faktisk har nedsatt bevegelighet. Den bedre prognosen nå sammenlignet med før er en følge av bedre medisinering. Dette må også fysioterapeuter ta innover seg, og det er behov for et paradigmeskifte mener Silje. Disse pasientene har en forhøyet risiko for hjerte- og karsykdom sammenlignet med friske, og evidensen tilsier blant annet derfor at fysioterapi-intervensjoner for spondyloartrittpasienter nå til en stor del bør bestå av kondisjonstrening. I tillegg har man nå indikasjoner på at trening reduserer, og ikke øker sykdomsaktiviteten.

Etter prøveforelesning og før disputasen var stemningen på kontoret stille og konsentrert. Den blivende doktoren fant seg like godt en behandlingsbenk å slappe av på og prente inn det siste før hun skulle i ilden igjen.

Etter prøveforelesning og før disputasen var stemningen på kontoret stille og konsentrert. Den blivende doktoren fant seg like godt en behandlingsbenk å slappe av på og prente inn det siste før hun skulle i ilden igjen.

Opponentene gyver løs på Silje. Etter en kort 20 minutters innledning der hun forteller om  hovedfunnene i de fire studiene som inngikk i doktorgradsavhandlingen  får hun mange gode spørsmål av opponenter Jorunn Helbostad og Sverre Mæhlum. Silje forteller at hennes studier viser god effekt av fysisk trening på en rekke utfall for pasienter med spondyloartritt, men at flere og større studier må gjøres. På bildet 2. opponent når de diskuterer hvordan man måler/estimerer maksimalt O2-opptak. Silje briljerer og svarer godt på alle spørsmål.

Opponentene gyver løs på Silje. Etter en kort 20 minutters innledning der hun forteller om hovedfunnene i de fire studiene som inngikk i doktorgradsavhandlingen får hun mange gode spørsmål av opponenter Jorunn Helbostad og Sverre Mæhlum. Silje forteller at hennes studier viser god effekt av fysisk trening på en rekke utfall for pasienter med spondyloartritt, men at flere og større studier må gjøres. På bildet 2. opponent når de diskuterer hvordan man måler/estimerer maksimalt O2-opptak. Silje briljerer og svarer godt på alle spørsmål.

Disputasen er over, og Silje og miljøet på den Nasjonale kompetansetjenesten for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus får skryt for forsvaret og arbeidet hun har gjort. Men dagen er ikke over - nå skal det feires med en bedre middag sammen med opponentene, veiledere, kollegaer, venner og familie. 

Disputasen er over, og Silje og miljøet på den Nasjonale kompetansetjenesten for revmatologisk rehabilitering på Diakonhjemmet sykehus får skryt for forsvaret og arbeidet hun har gjort. Men dagen er ikke over - nå skal det feires med en bedre middag sammen med opponentene, veiledere, kollegaer, venner og familie. 

Midt i forberedelsene fikk Silje vite at hun har fått midler til postdoc-prosjekt fra to fond! Hun fortsetter derfor på en større multisenter studie der de skal se nærmere på effekten av trening for personer med spondyloartritt. Vi gratulerer med vel gjennomført doktorgrad og ønsker lykke til med det videre prosjektet! Så håper vi å høre mer fra henne her på bloggen mens hun jobber med det. 

Referansene til Siljes arbeider som inngikk i doktorgraden finner du her: 

Halvorsen et al., Physical fitness in patients with ankylosing spondylitiscomparison with population controls, 2012.

Halvorsen et al., Cardiorespiratory fitness and cardiovascular risk in patients with ankylosing spondylitis: A cross-sectional comparative study, 2013.

Sveaas et al., Circulating levels of cytokines and cytokine receptors in patients with ankylosing spondylitis A cross-sectional comparative study, 2014 (ikke publisert).

Sveaas et al., Efficacy of high intensity exercise on disease activity and cardiovascular risk in active axial spondyloarthritis - a randomized controlled pilot study, 2014. 

3. desember 2014, Karin Magnusson


Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 3, 2014 .