Birken er bra for hjertet

Trening for langløp som Birken og Vasaloppet er bra for hjertet! Foto Bengt Magnusson, www.forskerlivet.no

Trening for langløp som Birken og Vasaloppet er bra for hjertet! Foto Bengt Magnusson, www.forskerlivet.no

Sammenheng mellom hard trening og hjerteflimmer og risiko for atrieflimmer ble omtalt i en annen forskerblogg tidligere denne uken. Jeg slutter meg til konklusjonen i innlegget: Selv om menn som har trent mye gjennom hele livet har en forhøyet risiko for å utvikle atrieflimmer, så vil trening for de alle fleste trolig redusere risikoen for å atrieflimmer.

Atrieflimmer er sjelden før 50-års alder, men forekomsten øker med økende alder og er høyere enn 10% blant 75-åringer. Atrieflimmer opptrer som anfallsvis eller permanent hjerterytmeforstyrrelse og kjennetegnes av uregelmessig og ofte rask hjertefrekvens. Sykdommen kan gi plagsomme symptomer som hjertebank, ubehag i brystet, tung pust og redusert fysisk yteevne, men disse plagene kan også ha andre årsaker.

I en studie gjennomført blant 3545 norske menn (omtrent halvparten hadde tidligere deltatt i Birkebeinerrennet), fant vi at risikoen for å få atrieflimmer økte i takt med antall år deltakerne hadde drevet med regelmessig utholdenhetstrening. Særlig deltakere som hadde trent regelmessig og minst 3 ganger ukentlig i minst 30 år hadde høyere forekomst av sykdommen enn sine jevnaldrende som hadde trent mindre. Lignende funn er gjort i studier av maratonløpere, orienteringsløpere, syklister og deltakere i Vasaloppet.

Andre studier har vist at mer moderat fysisk aktivitet kan forebygge atrieflimmer. Dessuten har fysisk aktivitet en rekke andre gunstige virkninger som lavere blodtrykket og vekt, redusert risiko for diabetes (sukkersyke), hjerneslag og andre karsykdommer, benskjørhet, muskellidelser, demens, depresjon og angst. Fysisk aktivitet har en sterk forebyggende effekt på hjerteinfarkt, og trening anbefales som forebyggende tiltak både hos hjertefriske og blant personer som har fått hjertesykdom. Også mer ekstrem utholdenhetstrening er forbundet med god helse: Selv om enkelte ser ut til å ha høyre risiko for rytmeforstyrrelser, lever idrettsutøvere lengre enn andre og har lavere forekomst av andre hjertesykdommer. Flere hundre eldre Birkebeinere deltar for tiden i Birkebeiner aldringsstudien, som etter hvert kan gi oss enda flere svar når det gjelder sammenhenger mellom trening og eldres helse.

Med alt vi i dag vet om trening og helse, er det ingen grunn til å fraråde utholdenhetstrening, heller ikke på det nivået mange birkebeinere driver. Trening er bra for hjertet og jeg tror lange skiturer og deltakelse i konkurranser som Birkebeinerrennet har positive effekter langt utover det som kan måles i studier. God tur!

 13. desember 2014, Marius Myrstad

 Foto: Bengt Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 13, 2014 .