Birken: For Oslo vest eller folk flest?

Marius Myrstad hadde et interessant innlegg i Trønderavisa lørdag 13.12.2014! For mange fra hele landet er de store skirennene viktige mål, og en motivasjon for å få gjennomført trening. Kanskje et gateløp eller et skirenn er noe å melde seg på for å komme i form? Vi fikk republisere innlegget hans etter tillatelse av avisen:

Birken er et viktig treningsmål for mange, og bidrar til bedre helse og livskvalitet. www.forskerlivet.no
Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 16, 2014 .