Doktorgraden på 3 min

Blogger litt i rykk og napp for tida, det kommer av at jeg har fullt opp med å forberede forsvaret av doktorgradsavhandlingen om tre uker og et nært forestående Vasalopp å trene til! I forbindelse med disputasen har kolleger ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering der jeg jobber filmet en sammenfatning av avhandlingen.

Vi kan lære mye om artrose generelt ved å studere artrose i hendene fordi vi ikke går på dem. Kort sagt har vi undersøkt hvorvidt overvekt kan gi håndartrose, og hvilke faktorer som er assosiert med verre smerter ved håndartrose. I filmen under forteller jeg hva vi fant og hvilken mulig relevans funnene kan ha for forståelsen av artrose.  

28. februar 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on February 28, 2015 .