Siste nytt om smerter fra den norske epidemiologi-fronten

Denne uka har jeg vært i Trondheim på den norske epidemiologi-konferansen. Det er kult at den var i Trondheim samme år som Moser-paret fikk Nobelprisen.  I dag skriver Thea Selliaas Thorsen i en kronikk i Aftenposten om at Trondheim står i en særstilling i norsk forskning, både nasjonalt og internasjonalt (les her)

I vårt felt, muskel- og skjelettplager, er det kanskje ikke tilfeldig at den største og beste kartleggingen av muskel- og skjelettplager utgår nettopp fra Trondheim, i den enorme Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Her har man helsedata fra hele 120.000 personer bosatt i Nord-Trøndelag, tilbake fra 1984. Ganske så unike data altså. HUNT og Tromsø-undersøkelsen fikk denne uka også ærespris og hedres som unike helseundersøkelser (les her)!

På den norske epidemiologikongressen i Trondheim var det en egen smerte-sesjon, hvor det var to presentasjoner av studier basert på HUNT-data. Den ene holdt av Ragnhild Lier, som fant at foreldrenes kroniske ryggplager er assosiert med en økt forekomst av kroniske ryggsmerter når barnet er voksent, og den andre av Ingunn Mundal som fant at både psykososiale faktorer og livsstilsfaktorer påvirker risikoen for nyoppståtte, utbredte smerter hos voksne. Studiene er nok ikke online enda, men skal legge ut link så snart det kommer. 

Jeg presenterte også vår egen studie av risikofaktorer for nyoppståtte smerter i denne sesjonen. Vi har langt færre personer enn i HUNT, men likevel er jo våre 2-4 måletidspunkter av 3230 personer bra, og vi kan si mye basert på dette! Ettersom jeg kun har preliminære funn skal jeg fortelle mer om denne studien etterhvert - skal jobbe masse med den nå i november og lage artikkel av det.

PS, Ikke hørt om epidemiologi før? Det ligger noen linker om det i sidebaren på denne siden. Ellers får du kanskje en følelse av det ved å se denne vitsen! Jeg fikk meg i alle fall en real latter. Man kan vel si at vi som driver med det er en gjeng raringer... :)Subscribe to Forskerlivet! by Email