European Heart

Mye nyttig kunne tas med hjem fra ESC, verdens største kardiologikongress. www.forskerlivet.no

Mye nyttig kunne tas med hjem fra ESC, verdens største kardiologikongress. www.forskerlivet.no

Verdens største kardiologi-kongress fant sted i London tidligere denne uka. Blodfortynnende behandling for å forebygge hjerneslag blant personer med atrieflimmer, nye medikamenter for behandling av hjertesvikt og endringer i retningslinjer for behandling av akutte hjerteinfarkt var blant de mest omtalte temaene på kongressen. 

ESC congress, eller European Heart, er verdens største kongress for hjerte- og karsykdommer og arrangeres av the European Society of Cardiology (ESC). Over 32 000 deltakere fra mer enn 140 land deltok, blant disse var cirka 300 nordmenn. 

På denne kongressen presenteres ferske forskningsresultater fra hele verden. Da fristen gikk ut i februar, hadde over 11 300 abstracts med oppsummerte forskningsresultater blitt innsendt. Omtrent 4000 av disse ble akseptert og presentert som korte muntlige foredrag eller i poster-form. 

Jeg presenterte resultater fra Birkebeinerstudien: Blant mannlige deltakere i Birkebeinerrennet med hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (AF), fant vi en sammenheng mellom AF og risiko for hjerneslag. Forekomsten av hjerneslag var dobbelt så høy blant birkebeinerne med AF sammenlignet med de som ikke hadde AF. Også etter justering for andre risikofaktorer for slag, var AF forbundet med en mer enn doblet risiko for hjerneslag. Mens AF er forbundet med en fem ganger økt risiko for hjerneslag i den generelle befolkningen, har man ment at personer uten andre kjente risikofaktorer for slag, har lav risiko for slag til tross for hjerterytmeforstyrrelsen. Våre funn utfordrer denne ”sannheten” og støtter at birkebeinere med AF bør behandles med blodfortynnende medisiner for å forebygge hjerneslag i tråd med vanlige retningslinjer. Da er det foruroligende at bare 2 av 3 birkebeinere med AF i vår studie fikk slik behandling.

Norske bidrag presenteres fortløpende på hjertebloggen Unikard nå i etterkant av kongressen.

Kongressen er også en viktig arena for presentasjon av nye retningslinjer. Nye alternativer for blodfortynnende behandling har vært på markedet i noen år, og erfaringen med medikamentene er så positive at disse har ført til justering av retningslinjer for behandling av flere hjertesykdommer. På årets kongress ble endringer i retningslinjene for behandling av akutt hjerteinfarkt hos personer med samtidig atrieflimmer presentert. Også i behandling av hjertesvikt og innen behandling med implanterbare hjertestartere hos personer med livstruende hjerterytmeforstyrrelser ble spennende nyheter presentert. 

Nye medikamentklasser, implanterbare hjertestartere og ikke minst kateterbasert behandling av akutte hjerteinfarkt og sykdom i hjertets kransårer har revolusjonert medisinen de siste tiårene og ført til bedret overlevelse og mindre symptomer hos hjerte-pasienter. Selv om det er lov å håpe på flere store framskritt, er det kanskje innen forebyggende behandling vi finner det største forbedringspotensialet i dag. Fysisk inaktivitet, overvekt og høy forekomst av diabetes og høyt blodtrykk bidrar til at hjertesykdom fortsatt er en av de viktigste dødsårsakene. Her kan bare tiltak på befolkningsnivå utgjøre den store forskjellen. 

6. september 2015,  Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on September 6, 2015 .