Føler du at du må ”bevise” din smerte for legen for å bli tatt på alvor?

Se for deg at du går til legen med et kne som nå har vært smertefullt i flere måneder. Etter å ha fått slitt deg til å bli henvist til MR er du sikker på at det skal bli orden på sakene bare de ser den åpenbare skaden i selve kneet. Men dere får svar fra MR om at alt er i den skjønneste orden. Du kan bare gå hjem, og kneet vil bli bra av seg selv er beskjeden du får.

Men kneet blir ikke bra. Du er konstant usikker på om du ødelegger noe der inne hvis du bruker det. Nevnte ikke legen noe om at det var ”utslitt”? Da kan man vel hvertfall ikke bruke det? I Norge har vi den høyeste forekomsten av kroniske smerter i Europa, og norske studier har vist at antall kroppsdeler med plager er forholdsvis stabile gjennom livet. Har du vondt i kneet nå, er sannsynligheten stor for at du vil ha dette i mer eller mindre grad hele livet. 

Den rådende oppfatningen om smerte er 400 år gammel og utdatert.  Tverrfaglighet kan være løsningen . forskerlivet.no

Den rådende oppfatningen om smerte er 400 år gammel og utdatert. Tverrfaglighet kan være løsningen. forskerlivet.no

Det er bare du som kan føle din smerte

Du klarte ikke å bevise smerten med MR-bildet, og er overlatt til deg selv. Du har følelsen av at legen mener at alt sitter i hodet og at du er innbilsk. I min korte tid i klinikken og i bedriftshelsetjenesten erfarte jeg at svært mange med kroniske muskel- og skjelettsmerter føler at de ikke blir tatt på alvor i helsevesenet. Nå etter noen års forskning mener jeg årsaken til dette er utdaterte oppfatninger i helsevesenet om hva smerte er. Eller at man faktisk innser kompleksiteten i kroniske smerter, men den blir for overvelmende for klinikere å ta tak i. Begge versjoner lar deg fortsette å tro at et røntgenbilde er nok til å bevise ”faktisk” eller ”innbilt” smerte. Men det er bare du som kan føle smerten, så hvem har rett til å avskrive den bare fordi den ikke kan ses på objektive mål?

400 år gammel og utdatert oppfatning om smerte

Selv om muskel- og skjelettsmerter er en så viktig del av både individets helse og folkehelsen, baserer mange seg fortsatt på hele 400 år gamle og for lengst utdaterte smerteteorier. Den franske filosofen Rene Descartes som levde på 1600-tallet mente at det var en direkte og lineær sammenheng mellom vevsskade og smerte. Bare man fikk rettet opp i skaden i muskel- og skjelettvevet, ville smertene forsvinne av seg selv. Descartes’ ideer var riktignok revolusjonerende i sin tid, men det betyr ikke at hans ideer fortsatt skal få lov til å dominere i dag. I dag vet vi at kroniske smerter opprettholdes av et komplekst samspill av større og mindre årsaker både i, men også særlig utenfor leddet.

Vi vet at smertefølelsen produseres av hjernen på bakgrunn av inkommende smertesignaler som bearbeides av tanker og følelser, som igjen er bestemt av fysiologiske prosesser i kroppen og av miljøet rundt oss. Vi har selv observert viktigheten av både mental helse, søvnkvalitet, overvekt, livsstil og livsstilsykdommer i våre studier av leddsykdommen artrose og i Ullensaker-studiene av utbredte smerter i en generell befolkning. Årsakene til din smerte er altså litt flere, sitter litt mer spredd og er litt mer komplekse enn hva kanskje du, legen og Descartes trodde.  

Løsningen er tverrfaglighet

Fra forskningen vet vi med 100% sikkerhet at du ikke er innbilsk – smerten er alltid reell, for den kan bare oppleves av deg. Klinikere som er oppdaterte på den nyeste smerteforskningen og har erfaring, ser kompleksiteten i langvarig smerteproblematikk og konsekvensene dette har for deg og din livskvalitet. De tør å bryne seg på din smerte, og å få deg selv til å bryne deg på den gjennom for eksempel et tilpasset fysisk aktivitetsprogram. Men de er også ydmyke, og skjønner at sitt kompetanseområde ofte begrenser seg til kun det fysiske, kun det psykiske eller kun det sosiale.

Ideellt sett må kroniske muskel- og skjelettsmerter derfor møtes av et tett samarbeidende tverrfaglig team bestående av både leger, fysioterapeuter, psykologer og andre profesjoner som sammen kan kartlegge smerten. Et tverrfaglig team kan også bidra til å endre alle disse tett sammenvevde aspektene i smerteopplevelsen, eller hjelpe deg til å leve bedre med den smerten du har slik at den ikke blir en så stor del av hverdagen lenger. 

Kanskje er det dette, og ikke kun et MR-bilde du skal spørre etter neste gang du går til legen med dine vedvarende knesmerter.

 

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on October 2, 2014 .