Forebyggende geriatri

Forebygging av sykdom og svikt i kognitive og fysiske funksjoner bør få større plass både i eldreomsorgen og i geriatrien!

Vi må slutte å se på sykehjem og andre omsorgstilbud til eldre som «siste holdeplass». Også blant eldre kan godt kosthold, fysisk aktivitet og meningsfylte dager bidra til et lengre og bedre liv. Dessverre svekker en del av dagens eldreomsorg gamle menneskers mulighet til å fungere selvstendig. Er det verdig eldreomsorg? God eldreomsorg bør ha som et viktig mål å faktisk styrke de gamles fysiske og kognitive funksjoner, og dermed bidra til at flere kan klare seg med mindre hjelp så lenge som mulig.

Mens preventiv medisin i all hovedsak dreier seg om å forebygge sykdom og død, bør forebyggende tiltak hos eldre også ta sikte på redusere svikt i kognitive og fysiske funksjoner. Geriatri er en egen spesialitet i medisinen og spesialister i geriatri har spesiell kompetanse når det gjelder behandling av gamle, sårbare eldre med sammensatte plager. Ordet geriatri er avledet av «helbrede» (iatreia) og «gammel mann» (geron) eller «alderdom» (geras), men jeg mener at geriatrien ikke bare skal helbrede, men også forebygge. Derfor har jeg foreslått en definisjon av preventiv geriatri:

Preventiv geriatri skal forebygge sykdom og svikt i fysiske og kognitive funksjoner, med den hensikt å bevare eldres helse og evne til å fungere uavhengig.

Begrepet preventiv geriatri kan være nyttig for å øke bevisstheten omkring forebyggende behandling og tiltak til gamle. Det trengs– både i eldreomsorgen og i geriatrien. Mer om begrunnelsen for begrepet kan du lese i denne artikkelen fra tidsskriftet Indremedisineren:

http://www.indremedisineren.no/2013/03/hvilken-rolle-spiller-trening-i-preventiv-geriatri/

5. desember, 2014, Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 5, 2014 .