Forebygging og rehabilitering - to sider av samme sak?

Sigrid Wigers, overlege ved Jeløy Kurbad holdt foredrag om forebygging og rehabilitering ved fibromyalgi. www.forskerlivet.no

Sigrid Wigers, overlege ved Jeløy Kurbad holdt foredrag om forebygging og rehabilitering ved fibromyalgi. www.forskerlivet.no

Dagen etter den skandinaviske smerteforskningskonferansen fant ca 150 deltakere veien til Nasjonal nettverkskonferanse for revmatologisk rehabilitering i Holmenkollen den 15. og 16. april. Hovedtemaet for konferansen var "Forebygging og rehabilitering - to sider av samme sak?". Deltakerne bestod av både forskere, klinikere og brukerrepresentanter, som gjorde at de samme temaene ble belyst fra flere ulike hold. 

Konferansen ble arrangert av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering ved Diakonhjemmet sykehus. På programmet stod blant annet hvilke utfordringer vi har innen revmatologien i Norge og Europa, og betydning av livsstil og arbeid for forløpet av revmatiske sykdommer. I parallellsesjoner gikk man mer inn på spesifikke plager, f.eks fibromyalgi og artrose. Motivasjon, læring og mestring var viktige stikkord i disse sesjonene.  

Kanskje det mest lærerike for oss som forsker var å høre historiene til brukerrepresentantene. Guri Snellingen holdt foredrag med tittel "Å være en hverdagshelt". Hun beskrev hvordan hun hadde erfart å leve med revmatisk sykdom og hvordan hun hadde erfart møtet med helsevesenet. Fortellingen hennes førte til både latter og tårer i salen og ble avsluttet med stående applaus. En annen som fikk stående applaus, blant annet for å involvere brukere av helsetjenester i forskningen, var professor og avdelingsleder ved Revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet sykehus, Tore Kristian Kvien under festmiddagen. Han fikk Revmaprisen av Norsk Revmatikerforbund for sitt engasjement for forskning på revmatiske sykdommer.

En rød tråd gjennom konferansen var forløpet i rehabilitering og forebygging innen revmatologien - kanskje bør vi ikke se på de to som adskilte med noen tydelig start og stopp. Rehabilitering bør igangsettes paralllelt som man forebygger fremtidig fall i funksjon i dagliglivet. I denne prosessen ble det å støtte opp under pasientens egne motivasjon, snarere enn å behandle, beskrevet som sentralt.

Sammenfatningsvis og sett fra mitt ståsted, en lærerik møteplass for alle som jobber med, eller har erfart muskel- og skjelettplager, forebygging og rehabilitering på noen som helst måte! Hvis du ønsker mer innblikk i hva det ble snakket om på Nettverkskonferansen kan du laste ned Powerpoint-presentasjoner fra NKRRs nettsider.

24. april 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on April 24, 2015 .