Forskere: Tid for å slippe kunnskapen løs!

I går var kollega Mari Klokkerud og jeg på en konferanse om forskningskommunikasjon arrangert av Tekna og NTNU i Trondheim. Snakk om pangstart av året. Vi er skikkelig motiverte for å fortsette å formidle forskning. Det er et poeng at det skjer av forskerne selv eller av journalister en stoler på. Da er det en selv som sitter med kontrollen.

Vi fikk møte og høre på fremgangsrike personer som for eksempel Steinar Westin som sto i debattstormen om multiresistente bakterier, Anne Sliper Midling, kommunikasjonsrådgiver på NTNU som fulgte Moser-paret da de fikk Nobelprisen, Nina Kristiansen som driver forskning.no, Chris Veløy i Schrødingers katt, og Audun Farbrot som har skrevet bok forskningskommunikasjon. Toppen av kransekaka synes jeg var Jørn Hurum, som gir ut barnebok om sine nye funn på samme dag som han publiserer en vitenskapelig artikkel og bestiller kjempeoppblåsbare, prehistoriske øgler fra USA for å demonstrere den virkelige størrelsen. Vi satt igjen med gode råd, nye ideer, kontakter og nettverk.

Tiden da forskere holdt seg for gode til å formidle forskning bør for lengst være forbi. For eksempel ble det sagt at det finnes 169 gode grunner til å drive forskningsformidling, og de sitter alle på stortinget. Dessverre velger mange forskere likevel fortsatt å holde kunnskapen tett til brystet eller å bruke uforståelige ord, lange setninger og kun formidle i lange kronikker. Resultatet er at vitenskap ikke leses og ikke blir brukt som grunnlag for beslutninger fordi det er for utilgjengelig for folk flest.   

Konklusjonen av konferansen er at forskere må følge sitt samfunnsoppdrag og kommunisere sin forskning på hvermanssens premisser. Risikoen ved å ikke gjøre det er for stor til å la være, da vi i dagens samfunn har et overskudd på informasjon, men et underskudd på oppmerksomhet til all informasjonen. Tradisjonelle medier rammes av nedskjæringer mens sosiale medier tar over. Ansvaret hviler derfor i større og større grad på den enkelte forskers skuldre. 

Så jeg slenger meg på Farbrots utfordring for alle forskere i 2015: Hiv deg utpå, tør å by på deg selv, vis entusiasme, utfordre etablerte sannheter, skap nysgjerrighet og kunnskap om ditt forskningsfelt og vær med på å bidra til en opplyst samfunnsdebatt!

Hva med å starte med å plukke ut en av de understående metodene for formidling?

Bildet viser de ulike måtene Jørn Hurum driver forskningskommunikasjon på. Kreativitet er vel stikkordet. www.forskerlivet.no

Bildet viser de ulike måtene Jørn Hurum driver forskningskommunikasjon på. Kreativitet er vel stikkordet. www.forskerlivet.no

6. januar 2014, Karin Magnusson 

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on January 6, 2015 .