Forskerlivet.no er 3 år – hvordan går det med forskerne?

Lurer du på hva forskere innen medisin og helsefag egentlig gjør? Hvordan ser arbeidsdagen deres ut? Hvordan jobber de? I tiden som kommer skal vi fortelle litt om dette her på bloggen. Etter travle måneder i det siste kjører vi et aldri så lite blogg-comeback, følg med på Forskerlivet!

Tiden etter doktorgraden som mange av våre bloggere befinner seg i, er en spennende tid fylt med mange gjøremål. Man tar steget fra å være en læregutt til å bli selvstendig forsker som tar egne avgjørelser. Her er en kort status i forskerkarrieren for Karin og Marius, som stablet forskerlivet.no på bena og disputerte for 2-3 år siden.

Karin Magnusson er for tiden post doc på NKRR, Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Norge og på Lunds Universitet, Sverige. www.forskerlivet.no

Karin Magnusson er for tiden post doc på NKRR, Diakonhjemmet sykehus i Oslo, Norge og på Lunds Universitet, Sverige. www.forskerlivet.no

Karin er post doc på NKRR, Diakonhjemmet sykehus, Oslo og har også nylig startet som biträdande forskare ved Lunds Universitet i Sverige. I begge land er hun ansatt for å studere årsaker til muskel- og skjelettplager generelt, og leddsykdommen artrose spesielt. Hun bruker ca 95% av arbeidstiden foran PCen og kjører statistiske analyser på bl.a. store helseregisterdata som samles inn på rutinebasis i både Norge og Sverige, noe hun vil fortelle mer om i senere innlegg. Det blir mye reising når man har arbeidsgivere i flere land og i tillegg konferanser. Men med stadig mer spesialisert forskning og få og spredte fagmiljøer er dette hverdagen for mange i hennes situasjon. 

 

 

Marius Myrstad jobber delvis med forskning og delvis klinikk på Bærum sykehus. www.forskerlivet.no

Marius Myrstad jobber delvis med forskning og delvis klinikk på Bærum sykehus. www.forskerlivet.no

Marius jobber fortsatt på Bærum sykehus og kombinerer forskning med klinisk legearbeid. Han er ansatt i en delt stilling, hvor 50% av tiden brukes på Forskningsavdelingen, mens den andre halvparten brukes på legearbeid på Avdeling for Geriatri, Slag og Rehabilitering. En slik deling har mange fordeler og flere burde få muligheten til å jobbe på denne måten! Vi skal prøve å skrive litt mer om det i et senere innlegg. Marius er involvert i flere ulike forskningsprosjekter, som du vil kunne lese mer om her på bloggen utover høsten. Noen stikkord er atrieflimmer og trening og akutt forvirring (delirium) hos akutt syke eldre.

Resultatet av all forskningen uansett inndeling er vitenskapelige artikler, og i post doc tiden gjelder: jo fler man får skrevet med god kvalitet, jo bedre. I tillegg kommer søknadsskriving for å få finansiert ny forskning. Men arbeidet slutter ikke der – målet til slutt er jo bedre pasientbehandling og/eller forebygging og for å få til det må man formidle resultatet av arbeidet sitt. Det er altså bare følge med videre for flere updates og rykende ferskt fra forskningsfronten og livet som følger med!

7. september 2017

Karin Magnusson, Marius Myrstad

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on September 7, 2017 .