Friske forskningsmidler til studier av smerte ved håndartrose

Fra venstre Ida K. Haugen og Elisabeth Mulrooney som nylig fikk midler til studier av smerte ved håndartrose i et biopsykososialt perspektiv. Med på oppstartsmøtet var også to mulige fremtidige forskerspirer i barnevogn, Sverre og Astrid! Dessuten, for mange kjent fra her på bloggen, Karin Magnusson (fotograf), som også vil bidra i prosjektet. www.forskerlivet.no 

Fra venstre Ida K. Haugen og Elisabeth Mulrooney som nylig fikk midler til studier av smerte ved håndartrose i et biopsykososialt perspektiv. Med på oppstartsmøtet var også to mulige fremtidige forskerspirer i barnevogn, Sverre og Astrid! Dessuten, for mange kjent fra her på bloggen, Karin Magnusson (fotograf), som også vil bidra i prosjektet. www.forskerlivet.no 

Vi er svært fornøyd med at prosjektet "Pain in hand osteoarthritis in a biopsychosocial framework" ble tildelt midler fra Helse Sør-Øst. Håndartrose er en vanlig tilstand i den generelle befolkningen. Det er vist 7% av menn og 14% av kvinner over 40 år har symptomatisk håndartrose. Smerte er deres største problem og smertestillende behandling har ofte begrenset effekt. Imidlertid vet vi lite om hva som forårsaker smerter, og få studier har studert de psykososiale faktorene. 

Elisabeth Mulrooney er utdannet fysioterapeut, og har jobbet som prosjektkoordinator på Nor-Hand studien. Hun starter som stipendiat i 2018 på Diakonhjemmet sykehus med Ida K. Haugen som hovedveileder. I tillegg vil en rekke forskere med tverrfaglig yrkesbakgrunn fra in- og utland bidra med bred kunnskap i prosjektet. Elisabeth vil i sitt prosjekt bruke data fra Nor-Hand studien, som er en observasjonsstudie av pasienter med håndartrose med bredt fokus på smerte. Vi har tidligere her på bloggen omtalt Nor-Hand studien generelt, og også smertedelen i denne studien mer i detalj (se link).

Målet med Elisabeths prosjekt er er å studere smertekarakteristika ved håndartrose og psykososiale faktorer som er assosiert med smerte slik som depresjon, angst, katastrofetenkning, stress etc. Hun vil også undersøke hvorvidt disse faktorene er assosiert med endringer i det sentrale nervesystemet, såkalt sentral sensitisering, som bidrar til økt smerteopplevelse. 

Elisabeth´s prosjekt vil bidra til økt kunnskap om smerte og dens risikofaktorer hos pasienter med håndartrose, som vil ha direkte nytte i den daglige kliniske hverdagen. Vi antar at psykososiale faktorer vil delvis kunne forklare hvorfor det er stor forskjell i grad av selv-rapportert mellom pasienter tross tilsvarende grad av artrose. Dersom psykososiale faktorer forklarer mye av den opplevde smerten, vil denne kunnskapen også være av betydning for gjennomføringen av fremtidige kliniske forsøk på symptomlindrende behandling. 

18. desember 2017, Diakonhjemmet sykehus

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 18, 2017 .