Hvorfor varierer smerten?

Du har kanskje vært på julebord i det siste og tenkt at denne kvelden hadde du bemerkelsesverdig lite smerte? Ryggen som har vært vond en stund kjente du plutselig ikke i det hele tatt. Du tok til og med på deg danseskoene når du først var i gang. Hvorfor kjenner vi mindre smerte når vi er på fest?

Foruten de fysiologiske akuttvirkningene av alkohol, kan fenomenet forklares av humør. Det er hjernen som produserer smertefølelsen - det er ikke som tidligere antatt en lineær sammenheng mellom skade i vevet og kronisk smerte. Smerte og humør henger nøye sammen. På fest er humøret bra, og vi føler mindre smerte. På den andre siden, har du en dårlig dag på jobb vil du kjenne mer smerte. 

Det er ikke uten grunn at man observerer en sterk sammenheng mellom depresjon og smerter i befolkningsstudier. Det betyr ikke at alle som har smerter er deprimerte, men alle har variasjoner i humør og kroniske smerters intensitet vil variere sammen med variasjoner i humøret. Å drikke alkohol for å oppnå smertedemping frarådes på grunn av alkoholens skadelige effekter. Men man kan lære av festeksempelet at å oppsøke glede, og å fokusere på å gjøre ting man blir i godt humør av vil kunne redusere smerten. For eksempel vil bare det å ha juleferie og gjøre fine ting med familien kunne virke positivt.

Eksempelet med humør og smertereduksjon viser hvor viktig hjernen er i å produsere smertefølelsen. Skadene i vevet har i mange tilfeller lite å si. I dette klippet forklarer professor Lorimer Moseley hjernens betydelse for varierende smerteopplevelse på en god måte. Riktignok 3 år gammelt, men dette er kunnskap som i liten grad har nådd ut. God fornøyelse!

 

7. desember 2014, Karin Magnusson

 


Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 7, 2014 .