Hjerneslag? Redd hjernen! Er DU klar?

Hjerneforskerne skriver igjen på bloggen i dag: Marie Ursin, fysioterapeut og phd stipendiat, ivrig triatlet og særlig god på crawl, Håkon Ihle-Hansen, lege og phd stipendiat, stram i tights, aldri i ro, Guri Hagberg, lege og phd stipendiat, evig begeistret, Hege Ihle-Hansen, lege og post doktor, glad i å løpe langt og fort, danserinne, Anne Rita Øksengård, lege og post doktor, vår kloke mentor. (www.forskerlivet.no)

Hjerneforskerne skriver igjen på bloggen i dag: Marie Ursin, fysioterapeut og phd stipendiat, ivrig triatlet og særlig god på crawl, Håkon Ihle-Hansen, lege og phd stipendiat, stram i tights, aldri i ro, Guri Hagberg, lege og phd stipendiat, evig begeistret, Hege Ihle-Hansen, lege og post doktor, glad i å løpe langt og fort, danserinne, Anne Rita Øksengård, lege og post doktor, vår kloke mentor. (www.forskerlivet.no)

Det er ditt ansvar å redde din hjerne, og det gjør du ved raskt å kontakte sykehus ved symptomer på hjerneslag. Både hos deg selv og de du bryr deg om.

Tenk deg at ulike områder av hjernen styrer ulike deler av kroppen din. . Ved hjerneslag vil man miste funksjonen i den kroppsdelen som styres fra området i hjernen som mister sin blodforsyning. Hvis symptomer fra en av disse 4 punktene plutselig oppstår, kan dine valg redde hjerneceller.

Symptomer på hjerneslag

– RING 113 hvis –

  1. Akutt nummenhet eller svakheter i ansikt, arm eller ben, ofte på en side

  2. Akutte vansker med å snakke eller forstå

  3. Akutte vansker med synet på et eller begge øyne

  4. Akutte vansker med å gå, svimmelhet eller tap av balanse eller koordinasjon

Det finnes i dag god akuttbehandling ved hjerneslag, men skal den virke må du raskt til sykehus. Alle må derfor kunne gjenkjenne symptomer på hjerneslag både hos deg selv og de du bryr deg om.

Nye behandlingsmuligheter – økt fokus

Det har skjedd mye i akuttbehandlingen av hjerneslag de siste tiårene, heldigvis. Som den 3. hyppigste årsaken til død, den hyppigste årsaken til alvorlig funksjonshemning og langvarig behov for hjelp til å klare seg i livet, er god hjerneslagsbehandling en viktig investering.  Hjerneslag er også en viktig risikofaktor for utvikling av hjernesvikt, eller demens, så optimal slagbehandling i en aldrende befolking må få høy prioritet.

Det finnes i dag to behandlingsmuligheter ved hjerneslag hvis en kommer tidsnok til sykehus

-          trombolyse, en blodfortynnende medisin

-          trombektomi, utfisking av blodproppen med avansert teknisk utstyr.

Trombolyse er aktuelt for mange, for noen få kan trombektomi være et tillegg til trombolyse. Uansett, TID er viktigste suksessfaktor.

Trombolyse

Det handler om å løse opp blodproppen! Hvis du kommer tidlig nok til sykehus, innen 4,5 timer, kan det være aktuelt med et medikament som løser opp blodproppen. Denne behandlingen ble innført i Norge på slutten av 90 – tallet, og har vist gode resulter. Jo raskere behandlingen gis, jo bedre resultat. Et mål som brukes mye i medisin for å beskrive effekten av behandlingen er ”Number needed to treat” (NNT). NNT beskriver hvor mange pasienter som må behandles for at én skal bli frisk. Gis trombolyse innen 1 time etter symptomdebut, er NNT 2. Ved 4,5 timer etter symptomdebut er NNT 14.  Dessverre kommer fremdeles en alt for mange for sent til sykehus for å kunne motta denne behandlingen.

Trombektomi

I slutten av 2014 og i løpet av 2015 er det blitt publisert en rekke studier som viser at det hos et lite utvalg av hjerneslagspasientene går bedre hvis man kombinerer trombolyse og trombektomi. Ved trombektomi går man fysisk inn i blodåren i hjernen ved hjelp av en wire og fisker ut blodproppen. Det ligner mye på det man gjør ved hjerteinfarkt. Behandlingsformen er svært krevende, avhengig av en operatør med stødig hånd, og gjennomføres kun på store høyspesialiserte sentre. Behandlingen har kun vist effekt på de med blodpropp i hjernens hovedpulsårer og med alvorlige symptomer. Rask utvelgelse og videresendelse av aktuelle pasienter er viktig. Forhåpentligvis vil man i fremtiden kunne tilby denne behandlingen til flere.

Til tross for spennende og lovende resultater for behandlingsformen trombektomi, må en ikke glemme grunnpilarene i hjerneslagbehandlingen, for

Konklusjonen er rimelig klar:

TID ER HJERNE!

Gjenkjenn symptomene – ring 113 – kom deg til sykehus – tidlig trombolyse

Med ønske om en fortsatt fin advent, god jul og godt nyttår :)

HUSK; What`s good for your heart is still good for your brain – blir ikke feil med litt trening i julen.

14. desember 2015, Håkon Ihle-Hansen

på vegne av hjernegruppen

Guri Hagberg

Marie Ursin

Hege Ihle-Hansen 

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 14, 2015 .