Håndartrose, smerter og overvekt – sammenhenger og mulige forklaringsmekanismer

Slik kan tittelen på doktorgradsavhandlingen som jeg forsvarte fredag 20. mars oversettes. Du kan lese en sammenfatning av avhandlingen på UIOs sider, eller se film der jeg oppsummerer forskningen min i et tre minutters klipp laget av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering.

Fra venstre: Veiledere Ida Kristin Haugen og Kåre Birger Hagen og meg før disputasen. www.forskerlivet.no

Fra venstre: Veiledere Ida Kristin Haugen og Kåre Birger Hagen og meg før disputasen. www.forskerlivet.no

På sidene til Diakonhjemmet sykehus ligger en nyhetssak om dagen. På morgenen avholdt jeg prøveforelesning med oppgitt tema ”Secondary data analysis -  a brief overview”. Dette temaet hadde jeg da hatt to uker på meg til å forberede et 45 min foredrag om. Sekundære dataanalyser handler om å re-analysere data som er samlet inn for å besvare et annet forskningsspørsmål enn det dataene primært var samlet inn for å besvare. 

Alle mine studier som inngikk i avhandlingen var sekundære dataanalyser, som ofte er mindre tid- og kostnadskrevende enn primære analyser. Samtidig har de en høyere risiko for systematiske feil som gjør at det kan være vanskeligere å si at en risikofaktor forårsaker sykdom. Derav undertittelen på avhandlingen min ”sammenhenger og mulige forklaringsmekanismer". Mange av opponentenes spørsmål og kommentarer dreide seg også om hvorvidt vi har et tilstrekkelig sterkt forskningsdesign, har brukt såpass pålitelige målemetoder og hvorvidt vi har brukt de mest optimale analysemetodene til å si at det stemmer at overvekt ikke forårsaker håndartrose, og hvorvidt det stemmer at diabetes gir mer smerter ved håndartrose. 

Avhandlingen! www.forskerlivet.no

Avhandlingen! www.forskerlivet.no

I mitt tilfelle tilsier konsistente funn på tvers av design og målemetoder i tre forskjellige studier at det er lite sannsynlig at overvekt i godt voksen alder er forbundet med mer håndartrose. Likevel kan en skjev seleksjon inn i studiene, konfounding og målefeil ha påvirket disse resultatene. Hovedfunnene (dvs. tidlig kroppsvekts betydning, og betydningen av diabetes for smerter) bør derfor undersøkes nærmere og mer detaljert i fremtidige observasjons- og intervensjonsstudier. 

Det gikk ganske fint å forsvare seg, og i det store og det hele er jeg fornøyd med både prøveforelesningen og disputasen. Det ble også en fin middag og fest med opponentene, veiledere, kolleger, venner og familie på kvelden. Med denne dagen er doktorgraden, og dermed forskerkompetansen i boks, og nå på vårparten jobber vi videre med flere nye prosjekter som springer ut av funnene. Jeg kanskje kan skrive om dem etterhvert. Men først er jeg på ferie et par uker etter ekstremt mye jobb den siste tida. Først med gode løpervenner på Tenerife, så hjem til skareføre på Femund i påsken. 

Ta gjerne kontakt dersom du vil vite mer om hva vi fant, eller ønsker et eksemplar av avhandlingen :)

25. mars 2015, Karin MagnussonSubscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on March 25, 2015 .