Hvilken medisin er best ved atrieflimmer?

En ny studie skal finne den beste medisinen for atrieflimmer. Alle undersøkelser gjennomføres ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus av studieteamet bestående av: Steve Enger, ekkotekniker. Sophia Onarheim, forskningssykepleier. Katrine Enge, lege og stipendiat.

En ny studie skal finne den beste medisinen for atrieflimmer. Alle undersøkelser gjennomføres ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus av studieteamet bestående av: Steve Enger, ekkotekniker. Sophia Onarheim, forskningssykepleier. Katrine Enge, lege og stipendiat.

Ved hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer) er pulsen uregelmessig og ofte unormalt høy. Et viktig behandlingsprinsipp er å bremse pulsen. Men hvilken medisin er «best»? I en ny studie på Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus søker forskere å finne ny kunnskap om behandling av permanent atrieflimmer. Resultatene vil kunne få konsekvenser for mange, da forekomsten av atrieflimmer er stadig økende.

I begynnelsen av april startet en spennende klinisk studie ved Forskningsavdelingen på Bærum Sykehus - RATAF II (RATe control in Atrial Fibrillation II). Rekruttering av pasienter skal skje i samarbeid med Ringerike sykehus og Drammen sykehus. Prosjektet søker å skaffe mer kunnskap om medikamentell behandling av permanent atrieflimmer. Atrieflimmer er en vanlig hjerterytmeforstyrrelse som ofte opptrer anfallsvis i begynnelsen, men som senere gjerne blir permanent - se figuren. Du kan lese mer om atrieflimmer HER.

www.forskerlivet.no

Permanent atrieflimmer vil si at denne rytmeforstyrrelsen er tilstede hele tiden. Hvis man går med permanent atrieflimmer, har det vist seg at rask puls kan svekke hjertemuskelen over tid. Derfor benyttes ofte medisiner som holder hjertefrekvensen («pulsen») på et akseptabelt nivå. Dette kalles «frekvenskontroll», og er en vanlig måte å behandle atrieflimmer på. Betablokkere og kalsiumblokkere er de vanligste typene medisiner for dette formål. Vi vet imidlertid ikke nok om de innbyrdes forskjellene mellom disse medikamenttypene. Tidligere studier har vist at begge typer medikamenter er effektive og trygge, men det finnes få studier som sammenlikner effektene over tid. Å finne ut mer om disse forskjellene vil kunne gjøre det lettere å velge riktig type medikament til behandlingen av hver enkelte pasient.

RATAF II er en oppfølgingsstudie av RATAF I studien som ble belønnet med Vestre Vikens forskningspris i 2014. Resultatene i studien viste at kalsiumblokkere for mange pasienter kanskje kan fungere vel så bra når det kommer til å redusere pulsen, dempe symptomer og bevare arbeidskapasiteten, og utfordret derfor den etablerte behandlingspraksisen der betablokkere ofte har vært førstevalget.

I RATAF II skal vi behandle pasienten over en lengre periode og sammenlikne langtidseffekten av betablokkeren Selo-Zok mot kalsiumkanalblokkeren Cardizem hos pasienter med permanent atrieflimmer. Studiedeltakere skal fordeles til behandling med en av de to medisinene i 6 måneder. I løpet av denne perioden blir deltakerne grundig undersøkt både før, underveis og etter behandlingsperioden. Vi ønsker spesielt å finne ut mer om effekten av medisinen på hjertets «stresshormon» NT-proBNP og på arbeidskapasiteten (oksygenopptaket) til pasientene. Samtidig vil vi kartlegge symptomer og livskvalitet, for å finne mer ut om hvilken medisin som tåles best i det daglige.

Forskningsprosjektet er en betydningsfull studie som belyser viktige egenskaper ved medikamentell behandling av permanent atrieflimmer, som igjen vil kunne hjelpe oss å velge riktig medikament til riktig pasient!

Det er en egeninitiert, frittstående studie som er tildelt 3 års doktorgradsmidler fra Helse Sør Øst RHF, og støtte til driftsmidler for 2016 fra Vestre Viken HF.

Les mer på helsenorge.no for mer informasjon om studien, og om hvordan du kan melde din interesse for studiedeltakelse.

4. juli 2016, 

Sophia Onarheim (forskningssykepleier)

Steve Enger (ekkotekniker, forskningssykepleier)

Katrine Enge (lege og stipendiat)

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on July 4, 2016 .