Hvor hardt kan du trene ved revmatisk sykdom?

Silje Halvorsen Sveaas forsvarte doktorgraden sin 2. desember 2014, og vi blogget tidligere om denne dagen og funnene hennes. Nå har det blitt laget en film av Silje der hun oppsummerer forskningen sin på fire minutter. Studien som var grunnlaget for doktorgraden hennes var liten og fungerte som en pilotstudie. Nå er hun i gang med en lignende, men langt større studie, der hun forsker videre på effekten av høyintensiv trening for pasienter med den revmatiske sykdommen spondyloartritt (ESpA-studien).

I det nye treningsprogrammet fortsetter hun å trene deltakerne hardt, og studien inkluderer pasienter fra alle helseregioner. Deltakerne som trener sammenlignes med en gruppe som ikke trener. Da studien er større og gjennomføres nasjonalt ved flere sentere vil implikasjonene av funnene bli større enn hva som var tilfellet av pilotstudien. Studien starter høsten 2015 og resultatene vil komme i løpet av 2016.

I filmen under beskriver Silje hva spondyloartritt er, og hva vi foreløbig vet om hvor hardt du med spondyloartritt kan trene. Med dette ønsker vi alle lesere en god langhelg og en fin 17. mai-feiring :)

15. mai 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on May 15, 2015 .