Høydepunkt fra EULAR

Karin Magnusson fra NKRR la frem to studier på EULAR og fikk med seg mange forskningsnyheter hjem. www.forskerlivet.no 

Karin Magnusson fra NKRR la frem to studier på EULAR og fikk med seg mange forskningsnyheter hjem. www.forskerlivet.no 

Forskere fra Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus var tilstede på EULAR - verdens størstre revmatologikongress som ble avholdt i London 8.-11. juni. En serie med sammendrag fra kongressen kommer på deres hjemmesider www.nkrr.no. Følg med der! I dag dobbeltpubliserer vi også det første innlegget:

Karin Magnusson, som er forsker og fysioterapeut på Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk avdeling (NKRR), lå ikke på latsiden da hun deltok på årets EULAR. Hun presenterte to egne studier og var tilhører på mange spennende foredrag.

Magnussons studier
På EULAR presenterte Magnusson to studier i to forskjellige poster-presentasjoner.

Den første studien handler om en stor, pågående, nasjonal registerstudie hvor Magnusson ser nærmere på hvorvidt det er arvelige faktorer eller miljøfaktorer som bidrar til alvorlig artrose . Et av resultatene fra denne studien presenterte hun på EULAR . Her viste hun i samarbeid med kollegaer på Folkehelseinstituttet og Haukeland Universitetssykehus en sannsynlig høyere arvelighet for hofteartrose enn kneartrose i det norske tvillingregisteret. Magnusson la kun frem en liten del av alle funnene fra den store studien. Hovedresultatene kommer i den vitenskapelige artikkelen senere.

Den andre studien Magnusson presenterte var resultater fra en multisenter internasjonal artrosekohort (i samarbeid med Ida K. Haugen på Diakonhjemmet sykehus og forskere ved Lunds Universitet).  Studien viste at overvekt, røyking og alkoholforbruk ikke er assosiert med håndartrose. Forskerne fant en mulig u-formet sammenheng slik at de som drikker moderat kan ha høgere risiko enn de som drikker lite og mye. Årsakene til dette må studeres videre.

Favorittforedrag
Det foredraget Magnusson trekker frem som favorittforedraget fra EULAR var av den kanadiske artroseforskeren Gillian Hawker. Hun holdt et innlegg om ”artrosepasienten med tilleggssykdommer”. I innlegget snakket Gillian Hawker om hva som kan være årsaker til at artrosepasienter ofte har flere sykdommer, slik som livsstilsrelaterte plager, og hvordan dette kan forebygges og behandles i helsevesenet. Hun vevde all tilgjengelig forskning på feltet (som ofte er gjort på større grupper) ned til å dreie seg om den enkelte pasienten på en veldig elegant og innsiktsgivende måte. Dessverre er det ikke noe sammendrag fra det Gillian Hawker presenterte tilgjengelig.

Mye av det Hawker snakket om er likevel publisert på lettfattelig norsk tidligere. Du kan lese mer om behandlingen av artrose i følgende blogginnlegg:

20. juni 2016, 

www.nkrr.no 

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on June 20, 2016 .