Kan løping beskytte mot kneartrose?

Denne saken liker vi! For ja, det finnes en mulighet for at det kan beskytte, i følge en studie publisert på den amerikanske revmatologi kongressen (ACR) som holdes i Boston denne uka. Studien tok for seg 2439 personer i en generell befolkning, og fant at løping ikke ga høyere risiko for artrose. Tvert i mot observerte man en tendens til at løping kunne gi en beskyttende effekt. Da hadde man tatt hensyn til alder, kjønn og BMI i analysene.

Metodologiske begrensinger, men generaliserbare funn

Deltakerne rapporterte hvorvidt de hadde drevet løping som en aktivitet i ulike aldersgrupper og man sammenlignet de som løp med de som ikke løp, og deres forekomst av symptomatisk kneartrose. Selv om det ikke var statistisk signifikante funn for de forskjellige aldersgruppene indikerer studien en beskyttende effekt analysene sett under ett. Studien har mange metodologiske begrensninger, og funnene må undersøkes videre i oppfølgingsstudier hvor man følger deltakerne over tid, og hvor man bruker bedre målemetoder for å kartlegge løping. 

I følge forfatterne har de fleste tidligere publiserte studier på området dreiet seg om eliteløping, og studien kan derfor gi et innblikk i hvilken effekt løping på et mer moderat nivå kan ha på artrose. Vi ser frem mot å lese fulltekstversjonen av denne studien!

Les mer her

Foreløbig finnes kun et abstract (les her, på S1265 i pdf-dokumentet) av studien, og du kan lese et populærvitenskapelig sammendrag på Runner's World. Dårlig oversikt over artrose? Se det mye leste og delte innlegget fra tidligere i høst, 

19. november 2014, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on November 19, 2014 .