Lær mer om hjertet

Marius Myrstad holdt foredrag om utholdenhetstrening og hjerteflimmer. Foto: Silje Halvorsen, www.forskerlivet.no

Marius Myrstad holdt foredrag om utholdenhetstrening og hjerteflimmer. Foto: Silje Halvorsen, www.forskerlivet.no

Marius Myrstad var i går en av fire leger fra Medisinsk avdeling på Diakonhjemmet sykehus som holdt foredrag på Diakonhjemmet sykehus' jubileumsseminar om hjertet. Foredragene handlet blant annet om hjertets fysiologi og hvordan du kan lære deg å skille på "farlige" og "ufarlige" brystsmerter. 

Tittelen på Marius' foredrag var "Kan utholdenhetstrening øke risikoen for hjerteflimmer?" Hovedbudskapet var at for de aller fleste fremmøte kan fysisk aktivitet og trening bidra til å reduserer risikoen for både hjerteflimmer, andre hjertesykdommer og en rekke andre hjertesykdommer. Men hos noen av de aller mest aktive, ser langvarig utholdenhetstrening ut til å kunne være årsak til flimmer.

Godt oppmøte på seminaret på Diakonhjemmet sykehus den 24. februar 2015. Foto: Silje Halvorsen, www.forskerlivet.no

Godt oppmøte på seminaret på Diakonhjemmet sykehus den 24. februar 2015. Foto: Silje Halvorsen, www.forskerlivet.no

Legene Leif Erik Vinge, Marit Aarønæs og Erik Øie tok videre opp at tungpust kan skyldes hjertesykdom, diskuterte hvor alvorlig man skal ta forskjellige typer brystsmerter og presenterte hvilke årsaker vi har for forstyrret hjerterytme. Det var svært godt oppmøte på seminaret, og powerpoint-presentasjonene av de fire legene, og mer om hva de snakket om kan du lese på hjemmesidene til Diakonhjemmet sykehus. 

Diakonhjemmet sykehus vil arrangere flere seminarer i 2015, og vi som er opptatt av muskel- og skjelettplager ser naturligvis særlig frem til seminaret den 14. september med tittelen  «Langt bedre liv for mennesker med revmatiske sykdommer. Hva er de viktigste fremskrittene?» Dette er åpent for alle, og du kan få et unikt innblikk i den siste forskningen på området. 

God og viktig forskningsformidling!

25. februar 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on February 25, 2015 .