Millioner til artroseforskning på tvillinger

Karin fikk innvilget post doc søknaden sin forrige uke, og kan derfor gjennomføre forskningsplanene sine de neste årene. Artikkelen under er skrevet av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus og dobbeltpublisert her på bloggen med tillatelse. Følg NKRRs facebook side for flere spennende nyheter innen revmatologi!

Vil bare den ene, eller begge av disse eneggede tvillingene få artrose? Dette kan vi studere for å lære mer om årsaker til artrose og hvor arvelig det er. www.forskerlivet.no

Vil bare den ene, eller begge av disse eneggede tvillingene få artrose? Dette kan vi studere for å lære mer om årsaker til artrose og hvor arvelig det er. www.forskerlivet.no

Professor Kåre Birger Hagen og postdoc Karin Magnusson ble 24. november tildelt flere millioner kroner fra Extrastiftelsen og Norsk Revmatikerforbund til forskning på artrose hos tvillinger. De ble også nylig tildelt 2,73 millioner kroner av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet). Studien skal undersøke om alvorlig artrose er mulig å forebygge.

Noen pasienter med kne- og hofteartrose har så store smerter at de på et tidspunkt trenger leddproteseoperasjon. 75 % til 80 % av alle leddproteseoperasjoner i hofte- og kneledd skyldes alvorlig artrose. I denne studien utnytter man data fra to eksisterende nasjonale registre, nemlig Norsk Tvillingregister og Norsk Leddproteseregister. 
- Med henholdsvis 35.000 registrerte tvillinger og 14.000 registrerte leddproteseoperasjoner årlig har vi et godt datagrunnlag for å undersøke forskjellige faktorer som påvirker artrose, sier Karin Magnusson. Koblingen av de to registrene er allerede gjort, men de virkelige analysene starter i 2016.

Hvorfor tvillingstudie? 

Tvillinger bidrar med unik informasjon om årsaker til en sykdom da eneggede tvillinger deler 100 % av arvematerialet og toeggede deler 50 %. Denne informasjonen kan vi utnytte til å forstå mer av hvorvidt man er ”født sånn eller blitt sånn”. Gjennom prosjektet håper forskerne derfor å komme nærmere et svar på hvorvidt alvorlig artrose, som leder til leddproteseoperasjon, i det hele tatt er mulig å forebygge.

I studien skal mulige årsaker til artrose, som overvekt, fedme, fysisk inaktivitet og dårlig fysisk form hos de eneggede og toeggede tvillingene, undersøkes. Dersom man finner en lik sammenheng mellom livsstilsfaktorene og artrose hos både toeggede og eneggede tvillinger vil det si at artrose kan forebygges gjennom livsstil og til en mindre grad er bestemt av arvelige faktorer. Forskerne vil gjennom klassiske arvelighetsanalyser hos tvillinger også få et svar på hvor arvelig artrose er.

På grunn av et sterkt forskningsdesign kan studien i følge Magnusson fungere som en snarvei til å gjennomføre målrettede intervensjonsstudier og folkehelsearbeid.

Unikt samarbeidsprosjekt

Magnusson er ansatt ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) ved Diakonhjemmet sykehus og vil være ansvarlig for å gjennomføre studien. Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved NKRR, Folkehelseinstuttet og Ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus. Forskere fra the Australian Centre of Excellence in Twin Research ved University of Melbourne i Australia bidrar også i prosjektet. –Vi er svært takknemmelige for tildelingene, og det skal bli spennende å komme i gang skikkelig med analysene, sier Karin Magnusson.

www.nkrr.no , 1. desember 2015

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on December 1, 2015 .