Ny type billeddiagnostikk testes ut ved artrose

Fluorescence Optisk Billeddiagnostikk (Xiralite) er et nytt verktøy vi benytter for å karakterisere leddbetennelsen hos pasienter med artrose i hendene (Figur 1). På Diakonhjemmet Sykehus finner man landets eneste Xiralite scanner! 

Figur 1:  Slik ser maskinen ut. Pasientens hender undersøkes i scanneren etter at fargestoffet er gitt i blodåren. Man får umiddelbart se graden av betennelse i leddene.

Figur 1: Slik ser maskinen ut. Pasientens hender undersøkes i scanneren etter at fargestoffet er gitt i blodåren. Man får umiddelbart se graden av betennelse i leddene.

Ved å gi et fargestoff (fluorescence-middel) i blodårene vil man oppdage områder med endret blodsirkulasjon, som vi vet finner sted i betente ledd. Xiralite scanneren tar ett bilde av hendene hvert sekund, og vi kan dermed se hvordan fargestoffet flyter inn i hånden, fordeler seg og til slutt flyter ut. Etter kun 6 minutter er undersøkelsen over, og vi kan umiddelbart vurdere hvorvidt pasienten har leddbetennelse.

Leddbetennelse vil vises som økt opptak av fargestoff, og dette sees som røde områder på bildene. Svært kraftig betennelse vil sees som hvitt (figur 2). Totalt vil 360 bilder være tilgjengelig (ett bilde hvert sekund i 6 minutter). Ved å vurdere om betennelsen skjer i tidlig eller sen fase kan vi få tilleggsinformasjon. Fra studier på leddgikt vet vi at jo tidligere opptaket av fargestoffet skjer i leddene jo hissigere er betennelsen.

Figur 2: Denne pasienten har artrose i de midtre (PIP) og ytre (DIP) fingerleddene. Vi ser hissig betennelse (hvitt) i venstre PIP 2-4 og høyre PIP 2-5 samt i begge tomler. I tillegg sees det betennelse i enkelte DIP ledd.

Figur 2: Denne pasienten har artrose i de midtre (PIP) og ytre (DIP) fingerleddene. Vi ser hissig betennelse (hvitt) i venstre PIP 2-4 og høyre PIP 2-5 samt i begge tomler. I tillegg sees det betennelse i enkelte DIP ledd.

Ved artrose er det lite forskning som er gjort på Xiralite. I en liten tysk pilotstudie ble det sett mye leddbetennelse ved bruk av Xiralite. I Nor-Hand studien vil vi undersøke hvorvidt funn ved Xiralite samsvarer med funn ved ultralyd, MR og klinisk undersøkelse. Kanskje kan Xiralite også gi oss tilleggsinformasjon om betennelsen som kan forklare en del av pasientenes smerter?

14. september 2016,

Ida K. Haugen

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on September 14, 2016 .