Nytt program skal sikre artrosepasienter god behandling

Vi skal drive AktivA-programmet fremover! Fra venstre, forskerne May Arna Risberg, Inger Holm og Anne Therese Tveter. Følg oss gjerne på egen  Facebook-side.                                                                  www.forskerlivet.no

Vi skal drive AktivA-programmet fremover! Fra venstre, forskerne May Arna Risberg, Inger Holm og Anne Therese Tveter. Følg oss gjerne på egen Facebook-side.                                                                 www.forskerlivet.no

AktivA er et nytt program som har som formål å forbedre behandlingen av artrose i primærhelsetjenesten. Programmet innebærer at alle pasienter med artrose, uavhengig av hvor de bor skal få tilbud om behandling som har dokumentert effekt slik det er vist i internasjonale retningslinjer. AktivA programmet inneholder: 1) Kurs - sertifisering av fysioterapeuter 2) Behandling av pasienter med kne og hofteartrose 3) Kvalitetsregister. Prosjektet er forankret ved Oslo universitetssykehus.

De nyeste nasjonale og internasjonale retningslinjene vektlegger informasjon, trening og vektreduksjon som grunnsteinene i behandling av artrose, noe du kan lese om i det nylige og meget populære blogginlegget Aktivitet – din beste artrosemedisin! Likevel viste tall fra Sverige at kun en brøkdel av alle pasienter som ble operert på grunn av artrose i kne og hofte hadde vært hos fysioterapeut først.

Det er svært viktig å prøve fysioterapibehandling før proteseoperasjon da fysioterapien i mange tilfeller kan bedre plagene betraktelig og ofte gjøre operasjon helt unødvendig. I Sverige og Danmark har man gode resultater av lignende prosjekter som AktivA, og i Norge kan vi nå utnytte kunnskapen nabolandene våre har for å få til noe lignende.

aktiva_liten.jpg

Hovedfokuset i AktivA vil være å utdanne fysioterapeuter slik at de kan sikre at artrosepasienter får tilbud om den samme evidensbaserte behandlingen uansett hvor i landet man bor. Bedre kunnskapsnivå blant fysioterapeuter vil bedre deres evne til å gi god informasjon til pasienter. Pasienter vil derfor også få bedre innsikt i sin leddsykdom og kan være med å velge den behandlingen som passer dem best.

I AktivA vil pasientens plager, livskvalitet og fysiske form/treningsvaner bli registrert i et elektronisk registreringssystem både før, underveis og etter behandlingen. Målet er at dette skal bli et nasjonalt kvalitetsregister for behandling av artrose. Dataene som samles inn vil etter hvert utgjøre et digitalt kart som forteller hvor man finner AktivA-terapeuter. Her vil både pasienter og fastleger kunne finne terapeuter som har et kvalitetssikret opplegg for behandling av artrosepasienter.

Vi gleder oss til å komme i gang og til å se resultatene. Programmet vårt har en egen Facebook-side som vi jevnlig vil oppdatere med nyheter, følg den her!

13. februar 2015,

Anne Therese Tveter

May Arna Risberg

Inger Holm

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on February 13, 2015 .