Statistisk sammenheng, eller årsak-virkning sammenheng?

Forrige uke utkom Fysioterapeutens forskningstemanummer med en rekke flotte presentasjoner av studier som foregår i fysio-Norge! Jeg og Kåre Birger Hagen har skrevet en kronikk i temanummeret som handler om hvordan man kan vite at en sammenheng er en årsak-virkning (en kausal) sammenheng (les her), som jeg særlig vil anbefale da den kan gi en bedre forståelse av studiene som presenteres. Videre er den relevant ikke bare for fysioterapeuter, men for alle som jobber med medisin og helsefag, og også deg som bare gjerne vil forstå hvorfor avisoverskrifter om ny helseforskning er for gode eller for skremmende til å være sanne.

Hva er det feks jeg har studert, er det statistiske assosiasjoner eller årsak/virkning sammenhenger? I kronikken tar vi for oss at både forskere, klinikere og hvermansen bør ha forskjellen på de to klart for seg! I dag leverte jeg avhandlingen min på Universitetet i Oslo, og hvorvidt jeg kan si at sammenhengene jeg har funnet er kausale vil blant annet bli et diskusjonstema når jeg (forhåpentligvis) forsvarer den om noen måneder.

Hva er det feks jeg har studert, er det statistiske assosiasjoner eller årsak/virkning sammenhenger? I kronikken tar vi for oss at både forskere, klinikere og hvermansen bør ha forskjellen på de to klart for seg! I dag leverte jeg avhandlingen min på Universitetet i Oslo, og hvorvidt jeg kan si at sammenhengene jeg har funnet er kausale vil blant annet bli et diskusjonstema når jeg (forhåpentligvis) forsvarer den om noen måneder.

I kronikken tar vi for oss et svært sentralt tema både i forskning og klinikk; nemlig hvordan vi kan vite at en årsak faktisk er en årsak. Det blir stadig viktigere for fysioterapeuter å vise at vi forstår årsaksmekanismer, og ikke bare kan bevise effekter av treningsprogrammer. Vi må hvite hvorfor og på hvilken måte treningsprogrammet hjelper. For å komme frem til dette må vi forskere kombinere kunnskap innen eget forskningsfelt, kunnskap om statistiske analysemetoder og kunnskap om kausalitet. Men statistikkforskningen og kausalitetsforskningen i seg selv er jo egne fagfelt som også går videre. Vi helsefagforskere må følge med på denne utviklingen, og kunne formidle det som er relevant for forståelsen av forskningen i vårt eget fag videre til klinikken.

Denne kronikken er mitt lille bidrag til nettopp dette da jeg selv ikke driver forskning som har umiddelbare kliniske implikasjoner i primærhelsetjenesten. Jeg synes at forskningstemanummeret er et utrolig flott iniativ og bidrar til å gjøre fysiopraksisen mer evidensbasert. Jeg er ikke så bra på å gi sånne tips som bloggere alltid gjør, men her har jeg i alle fall ett veldig godt et: Lag en kopp kakao, gjør fyr i ovn, legg vekk Ipader og telefoner, sett deg godt til rette i sofaen og les først vår høyaktuelle kronikk som et grunnlag for resten av temanummeret. Kronikken vil nok sette tankene ekstra i sving, og du vil få større utbytte av de andre studiene du leser om. God lesning!

Subscribe to Forskerlivet! by Email