Posts tagged #Fysisk aktivitet

Litt fysisk aktivitet forlenger livet

En god latter forlenger livet, sies det. Det samme kan sies om fysisk aktivitet. Norske forskere har vist at selv mindre enn en times lett aktivitet i uka øker forventet levetid.

Mer enn 16 000 norske menn i alderen 40-49 deltok i Oslo-undersøkelsen, som ble gjennomført i 1972-73 (Oslo-1). I år 2000 møtte omlag 6000 av deltakerne opp til ny undersøkelse (Oslo-2). Risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer ble kartlagt og deltakerne ble spurt om fysisk aktivitet på fritiden. Dødsfall til og med 2011 ble registrert.

Sammenlignet med inaktive menn, hadde de som rapporterte lett aktivitet i under en time per uke cirka 15% lavere risiko for å dø i løpet av oppfølgingsperioden. Tilsvarende mengde hard aktivitet reduserte dødsrisikoen med nesten 25%. Menn som var aktive i fritiden minst 3-4 timer i uka hadde 35-40% redusert risiko for å dø sammenlignet med de inaktive.  Personer som var litt fysisk aktive, levde i snitt omtrent 3 år lengre enn de inaktive, mens de mer aktive ble 4-5 år eldre.

Resultatene bekrefter funn fra utenlandske studier og er godt nytt for de mest aktive: Jo mer aktiv, desto mindre risiko for å dø. Samtidig kan studien kanskje være motivasjon for de minst aktive: Det er ikke mye aktivitet som skal til for å gjøre en forskjell!

Hele artikkelen kan du lese i Tidsskrift for Den Norske Legeforening 18/2014: http://tidsskriftet.no/article/3233613/

20. November 2014, Marius Myrstad

Posted on November 20, 2014 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Kan løping beskytte mot kneartrose?

Denne saken liker vi! For ja, det finnes en mulighet for at det kan beskytte, i følge en studie publisert på den amerikanske revmatologi kongressen (ACR) som holdes i Boston denne uka. Studien tok for seg 2439 personer i en generell befolkning, og fant at løping ikke ga høyere risiko for artrose. Tvert i mot observerte man en tendens til at løping kunne gi en beskyttende effekt. Da hadde man tatt hensyn til alder, kjønn og BMI i analysene.

Metodologiske begrensinger, men generaliserbare funn

Deltakerne rapporterte hvorvidt de hadde drevet løping som en aktivitet i ulike aldersgrupper og man sammenlignet de som løp med de som ikke løp, og deres forekomst av symptomatisk kneartrose. Selv om det ikke var statistisk signifikante funn for de forskjellige aldersgruppene indikerer studien en beskyttende effekt analysene sett under ett. Studien har mange metodologiske begrensninger, og funnene må undersøkes videre i oppfølgingsstudier hvor man følger deltakerne over tid, og hvor man bruker bedre målemetoder for å kartlegge løping. 

I følge forfatterne har de fleste tidligere publiserte studier på området dreiet seg om eliteløping, og studien kan derfor gi et innblikk i hvilken effekt løping på et mer moderat nivå kan ha på artrose. Vi ser frem mot å lese fulltekstversjonen av denne studien!

Les mer her

Foreløbig finnes kun et abstract (les her, på S1265 i pdf-dokumentet) av studien, og du kan lese et populærvitenskapelig sammendrag på Runner's World. Dårlig oversikt over artrose? Se det mye leste og delte innlegget fra tidligere i høst, 

19. november 2014, Karin Magnusson

Posted on November 19, 2014 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Inaktivitet farligere enn røyking

Dette gikk jeg glipp av, men det må såklart deles! Kollega på Diakonhjemmet sykehus som forsker på sammenhengen mellom trening og atrieflimmer hadde tweet of the week i Tidsskriftet for den norske legeforening denne uka! Det var i forbindelse med en sak som ble mye lest og delt for et par uker siden. Dette kan ikke deles nok, så derfor retweet og deling her :) 

Om samme sak i legetidsskriftet: "Hagearbeid og søndagstur forlenger livet. Hos menn er fysisk aktivitet like viktig for lavere dødelighet som å avstå fra røyking."  (les her) 

Det gjelder altså bare å komme seg ut og nyte høstfargene i helga. Selv skal jeg ut og løpe Hytteplanmila med en gjeng fra Ren-Eng, og sikter meg på under 41.00. Litt mindre blogging denne uka da jeg holder på med innlevering av avhandling som er ganske energikrevende. Men kommer sterkere tilbake neste uke med bilder og link til en tekst jeg skrev i siste nummer av Fysioterapeuten. God helg etterhvert!

Subscribe to Forskerlivet! by Email