Posts tagged #Utbredte smerter

8 grunner til å bry seg mindre om sine smerter

ben.jpg

Både du og jeg har vel noen vondter her og der som kanskje vil forfølge oss hele livet. Mange av dem synes ikke på røntgen, og smertene kan i mange tilfeller oppleves som et mysterium. Vi føler at de varierer i styrke og kan komme og gå (se innlegget Hvorfor varierer smerten?). Studier har vist at de fleste av de som har smerter, har utbredte smerter i flere kroppsdeler, som er mer eller mindre kroniske. Her er 8 ikke så veldig strukturerte grunner (hovedsakelig fra befolkningsstudier) til at vi kan bry oss mindre om de utbredte, kroniske smertene, så sant underliggende alvorlig sykdom er utelukket:

1. Det er ikke risiko for å ødelegge noe ved å bruke kroppsdelene med vedvarende smerter da det ofte er dårlig samsvar mellom det man ser i muskel- og skjelettvevet ved billeddiagnostikk og de faktiske smertene man opplever.

2. Bruker man musklene blir de sterkere. Dette alene kan være nok til å redusere smertene.

3. Ut fra det man ser i befolkningsstudier får man sjelden gjort så mye med de underliggende årsakene til smertene da mye tyder på at de til en stor grad er uforanderlige. Studier viser at antall kroppsdeler med plager er relativt stabile gjennom livet, og dine tidligere smerter er det beste estimatet vi får i å forutsi dine fremtidige smerter. Faktorene som forutsier hvem som får nyoppståtte, utbredte smerter er heller ikke særlige foranderlige da det handler om kjønn, alder, utdanningsnivå og til en viss grad søvnkvalitet (dette forskes det nå mer på).

4. Tvillingstudier har vist at smerter i flere kroppsdeler kan tilskrives èn underliggende genetisk faktor, og at vanlige smertetilstander slik som fibromyalgi, artrose og ryggplager har like smertemekanismer. Gener lar seg som kjent ikke endres.

5. Det er kanskje vanskelig å redusere sine kroniske, utbredte smerter, men det er mulig å lære seg å leve bedre med dem slik at de tar mindre plass i dagliglivet. Man kan bruke ulike mestringsstrategier, for eksempel livsstyrketrening til å redusere konsekvensene av smerteneMestrer man smertene vil man kanskje oppgi at man har færre plager, og i følge befolkningsstudier har de som oppgir færre plager bedre helserelatert livskvalitet, er mindre sykemeldte og uføretrygdede enn de med mye plager.

6. Utbredte smerter henger sammen med nedstemthet/depresjon og med søvnproblemer. Det er uklart hva som er høna og egget i disse sammenhengene, men hvis man klarer å overse eller leve bedre med smertene sine er det sannsynlig at også risikoen for depresjon og nedsatt søvnkvalitet vil reduseres.

7. Fra intervjuer av overvektige vet man at smerter kan gjøre at man spiser mer, og blir mindre motivert til å bevege seg. Man kan risikere å havne i en nedadgående spiral av smerter, inaktivitet og vektøkning hvis man lar smertene ta overhånd. Fysisk inaktivitet og høy vekt er sterke risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. Ettersom kroniske, utbredte smerter ikke er livstruende er det derfor viktigere for helsa å trosse smertene og være fysisk aktiv, enn å øke sin hjerte-/karrisiko som følge av fysisk inaktivitet på grunn av smerter. 

8. Årsakene til smerte er komplekse og sammensatte, ergo er også løsningen kompleks og sammensatt. Man bør derfor ikke kaste bort tiden på å prøve å finne en quick-fix for utbredte muskel- og skjelettplager. Det som virker til å være for godt til å være sant, er som oftest også det. 

Har du flere/andre grunner til at man ikke må la smertene ta overhånd, eller vil du dele med deg av dine strategier for hvordan man unngår det? Skriv gjerne i kommentarfelt så får vi frem litt nyanser:)

14. januar 2015, Karin MagnussonPosted on January 14, 2015 .
Subscribe to Forskerlivet! by Email

Siste nytt om smerter fra den norske epidemiologi-fronten

Denne uka har jeg vært i Trondheim på den norske epidemiologi-konferansen. Det er kult at den var i Trondheim samme år som Moser-paret fikk Nobelprisen.  I dag skriver Thea Selliaas Thorsen i en kronikk i Aftenposten om at Trondheim står i en særstilling i norsk forskning, både nasjonalt og internasjonalt (les her)

I vårt felt, muskel- og skjelettplager, er det kanskje ikke tilfeldig at den største og beste kartleggingen av muskel- og skjelettplager utgår nettopp fra Trondheim, i den enorme Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). Her har man helsedata fra hele 120.000 personer bosatt i Nord-Trøndelag, tilbake fra 1984. Ganske så unike data altså. HUNT og Tromsø-undersøkelsen fikk denne uka også ærespris og hedres som unike helseundersøkelser (les her)!

På den norske epidemiologikongressen i Trondheim var det en egen smerte-sesjon, hvor det var to presentasjoner av studier basert på HUNT-data. Den ene holdt av Ragnhild Lier, som fant at foreldrenes kroniske ryggplager er assosiert med en økt forekomst av kroniske ryggsmerter når barnet er voksent, og den andre av Ingunn Mundal som fant at både psykososiale faktorer og livsstilsfaktorer påvirker risikoen for nyoppståtte, utbredte smerter hos voksne. Studiene er nok ikke online enda, men skal legge ut link så snart det kommer. 

Jeg presenterte også vår egen studie av risikofaktorer for nyoppståtte smerter i denne sesjonen. Vi har langt færre personer enn i HUNT, men likevel er jo våre 2-4 måletidspunkter av 3230 personer bra, og vi kan si mye basert på dette! Ettersom jeg kun har preliminære funn skal jeg fortelle mer om denne studien etterhvert - skal jobbe masse med den nå i november og lage artikkel av det.

PS, Ikke hørt om epidemiologi før? Det ligger noen linker om det i sidebaren på denne siden. Ellers får du kanskje en følelse av det ved å se denne vitsen! Jeg fikk meg i alle fall en real latter. Man kan vel si at vi som driver med det er en gjeng raringer... :)Subscribe to Forskerlivet! by Email

Hva synes du det hadde vært interessant å forske på?

I helga ble jeg slått av en på krykker på 5km i Nøklevann Rundt. Hvilken fart han hadde, jeg trodde jeg hadde lagt han bak meg i løpet av de første 500 meterne, og at jeg aldri skulle se han mer, men den gang ei. Da det var 500m igjen til mål kom han jammen meg hoppende forbi i full fart på krykkene sine. Imponerende, han må ha kommet seg under 20 blank! Jeg tror det er svært få i verden som løper under 20 blank på 5km krykker.

Ellers er det ny uke, og kun kontordager på programmet! Fint å kunne bruke 24/7 på avhandlingen. Gøy er vel noe annet, det begynner å bli en skikkelig maraton i å få den ferdig nå. Er lei, vil starte med nye ting. Men tror jeg bare må sette litt motor på for å virkelig bli ferdig. Ellers er nok avhandlingen slik som kan bli liggende i evigheter. Egentlig savner jeg bare å ha en studie å jobbe med, jeg vil analysere! Synes det er det aller morsomste med forskningen, det er jo da vi faktisk får svar på det vi lurer på. 

Vi har mange nye ideer, og det er utrolig mye å ta tak i når jeg har levert. Det ligger masse data klare til bruk, både i Ullensaker-studien, Muskel- og skjelettplager i Ullensaker studien og i Oslo håndartrosekohorten.

Kanskje du har noen interessante forskningsideer når det gjelder artrose eller utbredte muskel- og skjelettsmerter? Kommenter gjerne under, kanskje det gir oss noen innspill på vinklinger eller hva vi skal fokusere på? Har du merket noe i klinikken du vil ha svar på, eller sliter du selv med muskel- og skjelettplager og lurer på noe som forskningen kan gi svar på?

Subscribe to Forskerlivet! by Email