”Training programmes must be more fun!”

Er gamification fitness det nye? Mange foredrag å velge i på EULAR-kongressen. Vi sammenfatter det nyeste innen muskel- og skjelettplager og fysisk aktivitet. www.forskerlivet.no

Er gamification fitness det nye? Mange foredrag å velge i på EULAR-kongressen. Vi sammenfatter det nyeste innen muskel- og skjelettplager og fysisk aktivitet. www.forskerlivet.no

Vi må gjøre treningsprogrammer morsommere, sa den amerikanske fysioterapeuten og professoren Maura Iversens på årets internasjonale revmatologi kongress (EULAR: European League Against Rheumatism). Kongressen ble holdt i Roma 10.-13. juni, og samlet 16.000 deltakere fra hele verden til 4 dager med tettpakket program. Iversen utfordret med dette fysioterapeuter til å være mer kreative i utformingen av treningsprogrammer. Svært mange av de som starter å følge et treningsprogram, faller fra etter en stund fordi de synes det er kjedelig....

Utsagnet fra den amerikanske foreleseren kom i sesjonen ”Innovations in healthcare – can you Google it?” Iversen holdt foredrag om hvordan de ved hennes lærested utnytter moderne teknologi og programvare til å ”fenge” medisin- og helsefagstudentene i undervisningen. De bruker blant annet web-baserte læringsplattformer, teknologi som muliggjør at studentene kan gi respons, googlebriller, databaserte simuleringer og datastyrte ”pasient-dokker”. 

I sesjonen ”Fit to fight rheumatic and musculoskeletal diseases – how much exercise is beneficial and safe?”. Understreket fysioterapeut og professor Hanne Dagfinrud at for å oppnå fysiologiske effekter (økt muskelstyrke, bedret kondisjon og evt. betennelsesdempende effekt), er det nødvendig med høy intensitet under treningen. Dette ble fulgt opp av førsteamanuensis Helene Alexanderson (Karolinska Institutet) som påpekte at studier viser at type revmatisk sykdom ikke avgjør doseringen av treningen – det er eventuelle tillegssykdommer som bør være retningsgivende.  

Personer med revmatisk sykdom bør altså trene høyintensivt, og helsepersonnell bør legge til rette for å gjøre treningen morsom. Paradoksalt nok viser en gjennomgang av forskningsstudier at treningsprogrammer med høy intensitet, eller som kombinerer mange ulike typer trening, har det høyeste frafallet av deltakere. Så.... hvordan kan vi få pasienter (og andre) til å trene og være fysisk aktive – og aller helst med høy intensitet? Dette finnes det dessverre ingen fasit på, men under presentasjonene på EULAR kongressen ble noen muligheter nevnt.

Fem viktige pådrivere for å fortsette med fysisk aktivitet:

  • Venner, musikk, utfordringer, det å være utendørs, og det å hjelpe andre
  • ”Wearables”: utstyr som festes på kroppen (f.eks skritteller) eller som er innebygget i armbånd/klokke/smarttelefoner som måler mange ulike parametre knyttet til fysisk aktivitet
  • Treningsapp’er: det finnes et stort utvalg som måler treningsaktivitetet og kan være en motiverende faktor, mulighet til å få påminnelser og belønninger (positiv feedback)
  • Gamification fitness app’er: man konkurerer mot seg selv eller andre, gir hverandre treningsutfordringer
  • Treningsspill (f.eks Nintendo Wii, Play Station, Kinetec ol): kan motivere store og små, men vær oppmerksom på at mange av spillene gir deg inntrykk at du har trent med høy intensitet, mens du egentlig har trent med moderat til lav intensitet

God (høy-intensiv) trening!

25. juni 2015, Nina Østerås

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on June 25, 2015 .