Use it or lose it !

Marius har siden august vært ansatt på Bærum sykehus. I dag skriver noen av hans nye kollegaer, nemlig 5 spreke hjerneforskere ved Forskningsavdelingen på Bærum sykehus på bloggen: "Vi deler vår kollega Marius' begeistring for helsefremmende adferd bestående av sunne valg med mye moro!"

Forskningsgruppa består av: Marie Ursin, fysioterapeut og phd stipendiat, ivrig triatlet og særlig god på crawl, Håkon Ihle-Hansen, lege og phd stipendiat, stram i tights, aldri i ro, Guri Hagberg, lege og phd stipendiat, evig begeistret, Hege Ihle-Hansen, lege og post doktor, glad i å løpe langt og fort, danserinne, Anne Rita Øksengård, lege og post doktor, vår kloke mentor. (www.forskerlivet.no)

Forskningsgruppa består av: Marie Ursin, fysioterapeut og phd stipendiat, ivrig triatlet og særlig god på crawl, Håkon Ihle-Hansen, lege og phd stipendiat, stram i tights, aldri i ro, Guri Hagberg, lege og phd stipendiat, evig begeistret, Hege Ihle-Hansen, lege og post doktor, glad i å løpe langt og fort, danserinne, Anne Rita Øksengård, lege og post doktor, vår kloke mentor. (www.forskerlivet.no)

Tenk deg følelsen av å miste deg selv, ikke huske hva du skulle eller hvem personen du spiser middag med er. I påvente av en kur for demenssykdommer er det viktig at vi har kunnskap om hvordan vi skal eldes med en friskest mulig hjerne. Grunnlaget legges bla ved at du leser dette nå :)

Hjernen er et sårbart organ, og det gjenspeiler livet vi lever. Vår hjernealdring preges derfor av den livsstilen vi har gjennom hele livet. Skal hjernen virke livet ut, må vi ta godt vare på den underveis! Forskning har vist at aerob trening, dvs trening med lav til moderat intensitet, og som man kan holde på med en stund, stimulerer områder i hjernen som har med hukommelse å gjøre, hippocampus. Det er derfor veldig viktig med fysisk aktivitet, ikke bare for kondisjonen, men også for hjernen. 

Hjernen har en formidabel evne til å lære hele livet. Gjennom å lære nye ting kan vi danne nye nerveceller og ikke minst nye nerveforbindelser.  Dette forsterkede nettverket gir oss evner til å resonere, tenke strategisk og bruke den kunnskapen vi har når vi fatter beslutninger. En studie publisert i JAMA sommeren 2014, et av de fremste medisinske tidsskriftene, viste at gjennom en intellektuell krevende jobb og en aktiv fritid preget av utfordringer og søken etter ny kunnskap, kan man bevare hjernens evne til å tenke lenger. Studien viste også at de som slutter å være nysgjerrige og velger en mer tilbakelent, passiv livsstil etter endt yrkesliv, mister sine kognitive reserver og raskere kan utvikle symptomer på hjernesvikt. Studien viser også at det aldri er for sent dersom man har en jobb som er lite krevende. Søker man senere intellektuelt krevende oppgaver vil dette også beskytte hjernen.

Konklusjonen er rimelig klar:

What’s good for your heart is good for your brain!

Use it or lose it!


26. november 2015, Hege Ihle-Hansen,

på vegne av hjernegruppen

Guri Hagberg

Håkon Ihle-Hansen

Marie UrsinSubscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on November 26, 2015 .