Vellykket disputas

Marius Myrstad briljerte i sin disputas 15. okt 2015. www.forskerlivet.no

Marius Myrstad briljerte i sin disputas 15. okt 2015. www.forskerlivet.no

Det var full sal da Marius Myrstad forsvarte doktorgradsavhandlingen sin i dag 15. oktober 2015. Dagen startet med en prøveforelesning over oppgitt tema "Fysisk aktivitet ved hjertesykdom", og fortsatte med en presentasjon av de fire vitenskapelige artiklene som inngikk i avhandlingen. Til slutt ble Marius spurt ut av to opponenter som stilte spørsmål til arbeidet. 

I prøveforelesningen gikk han gjennom sentrale begrep og ga en redegjørelse for hvilken effekt fysisk aktivitet og trening har for hjertesykdom og død. Han konkluderte blant annet med at fysisk aktivitet og trening med moderat intensitet er trygt og er forbundet med store helsegevinster hos hjertepasienter. En eventuell helserisiko som følge av fysisk aktivitet vil variere fra person til person, og det er derfor viktig at hjertepasienten får individuelle treningsråd basert på en vurdering av gevinster og risiko. 

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål om sammenhengen mellom trening og hjertesykdom, som sammenfattet på denne sliden: 

www.forskerlivet.no

I selve disputasen ble Marius utspurt av Jan Pål Loennechen og Mats Børjesson. Spørsmålene dreide seg særlig om mulige feilkilder i studiene som handler om utholdenhetstrening og hjerteflimmer, og hvilke mekanismer som kan forklare funnene. Ikke noe problem for Marius å besvare dette. Sammenfatningsvis ble hvilke råd man skal gi personer med hjerteflimmer diskutert. Marius mente at man bør informere personer med slike typer plager godt, og at det ikke er noen grunner til å fraråde disse å trene. Dette fordi vi i dag ikke vet hvorvidt det å redusere intensiteten og/eller mengden faktisk reduserer hjerteflimmeret når man først har fått det, og på grunn av svært mange andre positive helseeffekter av trening. Du kan lese mye om funnene fra delstudiene som inngikk i avhandlingen her på bloggen (se feks #hjerte-/karsykdom, #birken, #trening i listen til høyre).

Dette var en spennende og svært lærerik dag både for forskere, helsepersonell og andre fremmøtte, og ikke minst for oss som liker å trene lenge og høyintensivt!

15. oktober 2015, Karin Magnusson

Subscribe to Forskerlivet! by Email
Posted on October 15, 2015 .